Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 4. Документальне оформлення результатів обшуку

4. Документальне оформлення результатів обшуку


Відповідно до вимог статті 188 КПК України провадження слідчої дії – обшуку – слідчий оформлює протоколом.
Слідчим і оперативним працівникам, які проводять дану слід-чу дію, необхідно враховувати, що в окремих випадках потрібно проводити особистий обшук підозрюваних з метою виявлення чор-нових записів, окремих документів і предметів, які можуть служити доказами. Результат особистого обшуку може бути оформлений у протоколі обшуку приміщення або окремим протоколом.
У випадках проведення обшуку за місцем проживання підо-зрюваного чи звинуваченого іноді доцільно накласти арешт на май-но, нерухомість та цінності даної особи. Така дія застосовується з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.
Вивчення матеріалів кримінальних справ за податковими зло-чинами показує, що накладання арешту на майно проводиться рід-ко, незважаючи на те, що ухилення від сплати податків завдає знач-них матеріальних збитків державним інтересам. Вкрай рідко засто-совуються інші заходи забезпечення виконання заявлених цивіль-них позовів:
– накладання арешту на майно – 64 %;
– арешт на внески – 7 %;
– припинення операцій щодо використання коштів, що знахо-дяться на рахунках підприємств, – 13 %;
– арешт матеріальних цінностей суб’єкта підприємницької ді-яльності – 1 %.
Приблизно в 30 % випадків такі заходи не застосовувались взагалі. Деякою мірою вказане пов’язане з добровільним відшкоду-ванням завданого державі матеріального збитку. Дані аналізу пока-зують, що такі збитки повністю компенсуються тільки в 70 % випадків податкових злочинів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)