Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 5. Проблемні питання виїмки при розслідуванні ухилень від сплати податків

5. Проблемні питання виїмки при розслідуванні ухилень від сплати податків


У зв’язку із викладеним виникає ряд проблемних питань, ви-рішення яких потребує знаходження додаткових відповідей на так-тичному рівні.
1. Вилучення окремих документів шляхом виїмки при дотри-манні процесуальних норм потрібно здійснювати не тільки в орга-нізації, за якою ведеться розслідування, але і у вищих організаціях, страхових компаніях, а також в установах і фірмах, з якими підозрюваними здійснювалась спільна господарська діяльність.
2. Вилучати потрібно оригінали документів, оскільки тільки вони мають силу доказів. У кожному конкретному випадку потріб-но процесуально вирішувати, яким чином залучати до справи в яко-сті доказів копії тих документів, виїмку яких здійснити неможливо.
3. Оскільки в оперативному плані найбільшу цінність має не-офіційна облікова документація та різноманітні чорнові записи (у ділових щоденниках, блокнотах, записниках, які офіційно не зареє-стровані), існує процесуальна проблема, чи можуть вони виступати в якості доказів.
4. Суттєвою проблемою на сьогоднішній день є тактика вияв-лення та вилучення інформації про фінансово-господарську діяль-ність тих підприємств і установ, в яких ведення та обробка бухгал-терських обліків та звітів здійснюється на персональних комп’ютерах, а повний обсяг такої інформації зберігається в серверах локальних мереж чи на окремих магнітних носіях.
Проблема полягає не тільки в достатньо високій технічній кваліфікації працівників податкової міліції, але і у необхідності за-лучення сторонніх спеціалістів для подолання систем захисту інформації, які створені програмістами організацій, що підлягають податковому розслідуванню.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)