Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ.1. Завдання допиту при розслідуванні ухилень від сплати податків

ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ.1. Завдання допиту при розслідуванні ухилень від сплати податків


При розслідуванні ухилень від сплати податків найчастіше зу-стрічається така слідча дія, як допит свідків і обвинувачуваних. Це обумовлено самою діяльністю, яку виконує господарюючий суб’єкт. У даному випадку особи, які підлягають допиту, тією або іншою мірою пов’язані з виконанням різноманітних доручень, послуг, ви-значеного роду робіт, мають обов’язки з ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності, обчислення і сплати податків до бюджету та надання до територіальних податкових адміністрацій податкових декларацій. У зв’язку із встановленням фактів ухилень від сплати податків допиту підлягають також особи, які за родом своєї діяльності здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів під-приємницької діяльності, перевіряють правильність обчислення і сплати податків,
Одержана від даних категорій осіб у процесі розслідування інформація, разом з іншими доказами, дозволяє вирішити завдання, що стоять перед процесом попереднього слідства.
Дані, що одержують слідчі в процесі допиту, не завжди відно-сяться безпосередньо до елементів об’єктивної сторони ухилень від сплати податків. Проте за допомогою одержаної інформації може бути встановлений характер і обсяг виконаних господарських опе-рацій, канали реалізації продукції та інші обставини, які мають зна-чення для правильного вирішення справи.
За допомогою допитів досліджуються питання ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності, документального ві-дображення конкретних господарських операцій та інші питання, що є предметом дослідження в даній категорії злочинів.
У ході проведення зазначеної слідчої дії встановлюються ме-тоди, які застосовуються спеціалістами у процесі проведення доку-ментальних перевірок, роз’яснюються окремі положення даного до-слідження і результати, отримані при перевірці діяльності суб’єкта підприємницької діяльності щодо питань дотримання податкового законодавства.
Таким чином завдання допиту у справах про ухилення від сплати податків – одержати від осіб, які проходять у справі, усну чи документальну інформацію про характер і обсяг фінансово-господарських операцій, канали реалізації продукції, способи укриття одержаних доходів і заниження об’єктів оподаткування, а також одержання доказів умислу при ухиленні від оплати податків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)