Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 6. Основні недоліки проведення допитів у справах про ухилення від сплати податків

6. Основні недоліки проведення допитів у справах про ухилення від сплати податків


Аналіз і узагальнення матеріалів кримінальних справ про ухи-лення від сплати податків свідчить про значні недоліки, які допус-кають слідчі при проведенні допиту, особливо обвинувачуваного. Основними з них є:
1) одержання показань, які не розкривають сутності й змісту злочинної діяльності, а лише в загальних рисах відображають характер фінансово-господарської діяльності;
2) у процесі допиту (у 67 % вивчених справ) не були викорис-тані первинні документи і бухгалтерські реєстри. У більшості випадків, як правило, використовується акт документальної перевірки без відображення фактів ухилень від сплати податків та конкретного механізму іх здійснення, а лише вказуються суми прихованого (за-ниженого) податку за певний звітний період. У цих випадках слід-чий обмежується лише свідченнями про характер діяльності суб’єкта та загальною сумою занижених об’єктів оподатковування і податків;
3) зміст конкретного договору, обсяги і документи, що підтверджують його виконання, у більшості випадків взагалі не досліджу-ються;
4) на жаль, в окремих випадках у ході допитів свідків та обви-нувачуваних слідчі податкової міліції не виходять за рамки інфор-мації, отриманої органами дізнання у ході перевірок СПД. А такі матеріали, як правило, містять лише пояснення посадових та мате-ріально відповідальних осіб.
Слід зазначити, що навіть при ретельній підготовці, складанні та упорядкуванні плану майбутньої слідчої дії важко передбачити розвиток подій під час допиту, тактичні і психологічні прийоми, що можуть використовуватися слідчим.
Вищезазначене означає, що сам процес проведення допиту впливає на вибір лінії поведінки слідчого, тактико-психологічних прийомів встановлення і підтримання психологічного контакту з допитуваним, а також прийомів, які дозволяють отримати необхід-ну інформацію, та методів викриття неправдивих свідчень. Успіш-ному проведенню допиту сприяє знання слідчим правил ведення бухгалтерського обліку, надання відповідної звітності, документоо-бігу на даній категорії підприємств. Крім того, для слідчих подат-кової міліції характерним є знання найбільш типових способів під-готування, здійснення та приховування факту злочину, а також ме-тоди протидії окремих осіб правоохоронним органам при виявлен-ні, розкритті та розслідуванні податкових злочинів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)