Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> ТЕМА 10 ТАКТИКА РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.1. Поняття та основні ознаки підготовки та скоєння комп’ютерних злочинів

ТЕМА 10 ТАКТИКА РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.1. Поняття та основні ознаки підготовки та скоєння комп’ютерних злочинів


Під комп’ютерним злочином слід розуміти передбачені кримі-нальним законодавством суспільно небезпечні діяння, скоєні з ви-користанням засобів електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки.
Аналіз спеціальної літератури вказує, що існують непрямі ознаки, які вказують на підготовку або скоєння комп’ютерного зло-чину.
До них належать:
– розкрадання носіїв інформації;
– неприродний інтерес деяких осіб до того, що знаходиться в смітникових корзинах, баках та ін.;
– скоєння необгрунтованих маніпуляцій з цінними даними (наприклад, приватний переказ грошових сум з одного рахунку на інший, наявність в однієї особи декількох рахунків, проведення операцій з даними, не підтвердженими відповідними документами або із затриманням такого підтвердження останніми тощо);
– порушення заданого (нормального) режиму функціонування комп’ютерних систем або інших ЗКТ;
– прояви вірусного характеру;
– необгрунтована втрата значного обсягу даних;
– показники засобів захисту комп’ютерної техніки;
– необгрунтоване знаходження у приміщеннях організації сто-ронніх осіб, включаючи позаплановий огляд приміщень, обладнан-ня, різноманітних засобів і систем життєзабезпечення представни-ками певних організацій (електрик, сантехнік, радіотелемайстер, зв’язківець, інспектор держпожежнагляду, енергоогляду, служби охорони, санепідстанції, системотехнік та ін.);
– порушення правил ведення журналів робочого часу комп’ютерних систем (журналів ЕОМ) або їх повна відсутність (на-приклад, виправлення записів, “підчистки” і “підтирки”, відсутність деяких записів або їх фальсифікація);
– необгрунтовані маніпуляції з даними (перезапис тиражуван-ня, копіювання), заміна, зміна або стирання без поважних причин, дані не поповнюються своєчасно у міру їх надходження;
– на особливих документах з’являються підроблені підписи або підпис відсутній зовсім;
– з’являються підроблені чи фальсифіковані документи або бланки суворої звітності;
– деякі співробітники організації без достатніх підстав почи-нають працювати надурочно, проявляють підвищений інтерес до відомостей, що не належать до їх безпосередньої діяльності (функ-ціональних обов’язків), або відвідують інші підрозділи та служби організації;
– співробітники заперечують або висловлюють відкрите неза-доволення з приводу здійснення контролю за їх діяльністю;
– у деяких співробітників, безпосередньо пов’язаних з комп’ютерною технікою, з’являється неприродна реакція на рутинну працю;
– надходять численні скарги клієнтів;
– здійснюється передача інформації особам, які не мають до неї допуску;
– у деяких співробітників з’являється халатність при роботі з засобами комп’ютерної техніки.
При цьому однією з головних проблем при розслідуванні да-ного виду злочинних посягань є встановлення факту скоєння зло-чину. Особливість полягає в наступному: для того, щоб обгрунто-вано стверджували, що злочин із використанням ЗКТ було скоєно, необхідно довести той факт, що особою були реалізовані певні не-правомірні дії.
Одночасно з цим повинні бути встановлені і доведені наступні обставини: мав чи не мав місце факт несонкціанованого доступу до ЗКТ або спроба отримання такого доступу. Наприклад, необхідно довести, що доступ з метою скоєння злочину був несонкціанова-ним. Тоді встановленню і доказуванню підлягає той факт, що дійс-но були скоєні несонкціановані маніпуляції з ЗКТ, наприклад, із програмним забезпеченням, і що ці маніпуляції не були дозволені, а особа, яка їх скоїла, знала про це і діяла з метою здійснення зло-чинного умислу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)