Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Нормативи ризику

Нормативи ризику


Максимальний розмір ризику на одного позичальника.
Максимальний розмір ризику на одного позичальника відображає співвідношення сукупної заборгованості одного позичальника до капіталу банку і відображає рівень диверсифікації кредитних вкладів, а разом із цим – рівень ризику втрати ліквідності при невиконанні зобов’язань окремими позичальниками.
Загальна сума зобов’язань будь-якого позичальника (фізичної чи юридичної особи, в тому числі банку) перед банком у результаті надання останнім одного або кількох кредитів не має перевищувати 25% капіталу банку.
Позичальники, які мають спільних засновників, акціонерів (учасників), загальна частина яких у статутному фонді підприємства перевищує 35%, враховуються у розрахунку, як один позичальник.
Двоє або більше позичальників вважаються одним позичальником при розрахунку нормативу у тому разі, коли:
1) позичальники контролюються третьою особою (крім державних підприємств), що володіє не менше ніж 35% статутного фонду кожного позичальника;
2) позичальники є споріднені особи, як це визначено інструкцією НБУ №10;
3) одним позичальником є фізична особа (особи), а іншим позичальником (позичальниками) – юридична особа (особи), на яку (яких) фізична особа має значний вплив, згідно з термінологією, викладеною НБУ №10 у частині “асоційована компанія” (підприємства);
4) кредитні кошти, що надані одному позичальнику (чи групі позичальників) від комерційного банку, використовуються таким позичальником (групою позичальників), як кредитні ресурси для третьої особи, яка є клієнтом того ж банку;
5) передбачене джерело погашення кредиту всіх позичальників співпадає, і жоден з них не має іншого джерела доходу для повного погашення заборгованості за наданим кредитом.
Норматив “великого” кредитного ризику Максимальний розмір “великого” кредитного ризику встановлюється, як співвідношення сукупного розміру великого кредитного ризику до капіталу комерційного банку.
Максимальне значення нормативу не має перевищувати 8-кратного розміру капіталу банку.
Якщо сума всіх “великих” кредитів перевищує 8-кратний розмір капіталу не більше ніж на 50%, то вимоги до платоспроможності подвоюються (16%), якщо ж перевищує більше ніж на 50%, то вимоги потроюються, тобто значення показника платоспроможності банку має бути не меншим ніж 24%.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)