Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 5. Можливі перешкоди при вилученні ЗКТ та рекомендації щодо їх подолання

5. Можливі перешкоди при вилученні ЗКТ та рекомендації щодо їх подолання


Після прийняття вище вказаних невідкладних заходів можна почати безпосередній обшук приміщення і вилучення ЗКТ. При цьому слід звернути увагу на наступні несприятливі фактори:
– можливі справи персоналу пошкодити ЗКТ з метою знищен-ня інформації та інших даних;
– можлива наявність на ЗКТ засобів захисту, у т. ч. спеціаль-них програм, які можуть автоматично знищити певний масив даних від несанкціонованого доступу;
– постійне удосконалення ЗКТ, результатом чого може бути наявність на об’єкті програмно-технічних засобів, незнайомих слід-чому.
З метою недопущення шкідливих наслідків перерахованих факторів слідчий повинен дотримуватись наступних рекомендацій:
1. Перед вимкненням електроживлення при можливості коректно закрити всі програми, що використовуються, а в сумнівних ви-падках – просто виключити комп’ютер (у деяких випадках некоректне відключення комп’ютера – шляхом перезагрузки або виключен-ня живлення без попереднього виходу із програми і запису інфор-мації на постійний носій – призводить до втрати інформації в опе-ративній пам’яті навіть до стирання інформації ресурсів на даному комп’ютері).
2. При наявності засобів захисту ЗКТ від несанкціонованого доступу застосувати заходи до встановлення джерел доступу (па-ролей, алгоритмів та ін.).
3. Коректно вимкнути живлення усіх ЗКТ, які знаходяться на об’єкті (у приміщенні).
4. Не намагатись на місці продивлятись інформацію, що зна-ходиться на ЗКТ.
5. У складних випадках не звертатися за консультацією (допо-могою) до персоналу, а викликати спеціаліста, не зацікавленого у вирішенні справи.
6. Здійснити вилучення усіх ЗКТ, виявлених на об’єкті.
7. При обшуку не підносити ближче одного метра до ЗКТ металошукачі та інші джерела магнітного поля, у тому числі потужні осві-тлювальні прилади та деяку спецапаратуру.
8. Оскільки чисельні, особливо некваліфіковані користувачі записують процедуру входу-виходу роботи з комп’ютерною систе-мою, а також паролі доступу на окремих аркушах паперу, слід ви-лучити також усі записи, що стосуються роботи ЗКТ.
9. Так як численні комерційні та державні структури користу-ються послугами позаштатних і тимчасово працюючих спеціаліс-тів, що обслуговують ЗКТ, слід записати дані з паспортів усіх осіб, які знаходяться на об’єкті, незалежно від їх пояснень мети перебу-вання на об’єкті.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)