Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Механізм кредитування: суть й основні елементи. Суб*єкти кредитування

Механізм кредитування: суть й основні елементи. Суб*єкти кредитування


Кредитний механізм – сукупність взаємопов’язаних прийомів та способів, що забезпечують реалізацію на практиці об’єктивних функцій кредиту як економічної категорії та дотримання принципів кредитування.
Основними елементами кредитного механізму є:
1. Суб’єкти кредитування.
2. Об’єкти кредитування.
3. Форми кредитування.
4. Механізм надання чи погашення позик.
5. Система формування кредитних ресурсів та їх резервування.
6. Система формування та використання резервів із відшкодування можливих втрат від кредитної діяльності.
7. Економічний контроль та банківський нагляд за ходом та результатами кредитної діяльності.
Суб’єкти кредитування – особи, які беруть участь у процесі кредитування. Для отримання кредиту клієнт подає до банку такі документи:
– заяву;
– фінансово-економічну інформацію;
– форми бухгалтерської звітності;
– показники дебіторської та кредиторської заборгованості;
– розрахунок економічної окупності об’єкта;
– відомості про спосіб забезпечення позики та ін.
Оцінка фінансового стану позичальника проводиться за такими показниками:
– обсяг реалізації продукції;
– прибутки і збитки;
– рентабельність;
– ліквідність активів;
– рух грошових коштів, стан рахунків;
– собівартість продукції;
– ліквідність, оцінка забезпечення та ін.
Об’єкти кредитування – певна частина вартості виробничих оборотних фондів та фондів обігу, основних виробничих фондів, яка формується за рахунок банківського кредиту.
До основних об’єктів кредитування можна віднести:
1. Додаткові потреби в коштах для оплати товарно-матеріальних цінностей і створення запасів для нормального режиму роботи.
2. Сезонні та несезонні затрати виробництва й обігу.
3. Потребу в додаткових коштах в зв’язку з тимчасовим їх замороженням.
4. Потребу для здійснення інвестицій в основні фонди.
Сучасна банківська практика використовує посуб’єктний метод кредитування, тобто на перше місце ставиться клієнт, надається перевага персональному підходу до позичальника.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)