Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування

Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування


Надання комерційними банками позик здійснюється при наявності дотримання позичальниками всіх вимог, особливо тих, які стосуються реальних можливостей забезпечення своєчасності повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним.
Порядок видачі (надання) позик передбачає такі етапи:
1. Подання в банк заяви, де зазначається:
– сума кредиту;
– цільове призначення;
– термін користування;
– пропонована форма забезпечення;
– характеристика об’єкта кредитування.
При розрахунковому обслуговуванні клієнта іншим банком вимагається подання:
– установчих документів;
– картки зі зразками підписів та відбитком печатки;
– довідки про наявність коштів на поточному рахунку та про стан заборгованості, отриманої в інших банках.
2. Подання до банку техніко-економічного обґрунтування заходу, на який планується отримати позику, з розрахунком графіка його окупності.
3. Якщо позика видається на оплату продукції, товарів та послуг за угодами, то подаються копії даних угод (контрактів).
4. Для отримання довготермінового кредиту для спорудження об’єктів виробничого призначення подаються:
– проект будівництва;
– кошторис;
– контракт з будівельною організацією;
– графіки виконання робіт;
– висновки санітарно-епідеміологічної комісії;
– дотримання екологічних нормативів тощо.
5. Позичальник, який отримує кредит на витрати виробництва, які не покриваються його власними доходами протягом календарного року, подає до банку прогнозні розрахунки потреби в кредиті загалом на поточний рік із розбивкою за кварталами.
6. Подання позичальником бухгалтерських і статистичних звітів на останню дату, включаючи звіти про фінансові результати, висновки незалежних аудиторів або аудиторських фірм тощо. В разі необхідності банк може вимагати інші документи, які підтверджують забезпечення повернення кредиту.
Розмір кредиту визначається банком разом із позичальником з урахуванням прогнозних обсягів виробництва або реалізації продукції, капітального будівництва та інших показників господарської діяльності клієнтів. Кредити видаються з простого позичкового рахунка в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів на умовах контрактів як у національній, так і в іноземній валюті. В деяких випадках вони можуть зараховуватися на поточний рахунок позичальника в компенсаційному порядку, або для використання на цілі, які передбачені в кредитній угоді.
Кредит може видаватися одноразово, щоденно або періодично в інші строки, які визначені в кредитному договорі. Клієнтам із безперервним виробничим циклом і стабільним фінансовим становищем відкривається “кредитна лінія” – надання кредиту в міру потреби (по частинах) у межах певної визначеної суми. За цю операцію комерційний банк отримує комісійні, які нараховуються на всю суму відкритого кредиту, в зв’язку з попереднім їх резервуванням.
Разом із кредитною угодою кредитним відділом складається строкове зобов’язання і передається розпорядження у бухгалтерію про відкриття позичкового рахунка.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)