Зміст


ПЕРЕДМОВА

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ЛЕКЦІЯ 1. Фінансова діяльність держави
§ 1. Фінанси як економічна і юридична категорія
§ 2. Фінансова діяльність держави
§ 3. Фінансова система України та її складові

ЛЕКЦІЯ 2. Предмет, метод, джерела та система фінансового права
§ 1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання
§ 2. Фінансове право в системі права України
§ 3. Система та джерела фінансового права
§ 4. Фінансове право та наука фінансового права

ЛЕКЦІЯ 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини
§ 1. Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види
§ 2. Фінансові правовідносини: зміст та особливості
§ 3. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин

ЛЕКЦІЯ 4. Правові засади фінансової діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
§ 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави
§ 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності

ЛЕКЦІЯ 5. Правові засади організації фінансового контролю в Україні
§ 1. Суть і значення фінансового контролю
§ 2. Види та методи фінансового контролю
§ 3. Організація та органи проведення фінансового контролю

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ І. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ КОШТІВ

ЛЕКЦІЯ 6. Бюджетне право і бюджетний устрій України
§ 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави
§ 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство
§ 3. Бюджетна система України: принципи побудови
§ 4. Склад доходів та видатків бюджетів

ЛЕКЦІЯ 7. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування
§ 1. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень
§ 2. Правові засади розподілу доходів і видатків за різними ланками бюджетної системи
§ 3. Правові засади організації міжбюджетних відносин

ЛЕКЦІЯ 8. Бюджетний процес в Україні
§ 1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу
§ 2. Порядок складання проекту бюджету
§ 3. Розгляд та прийняття Державного бюджету України
§ 4. Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування
§ 5. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України

ЛЕКЦІЯ 9. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів
§ 1. Поняття та класифікація цільових фондів коштів
§ 2. Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України
§ 3. Порядок правового забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
§ 4. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
§ 5. Правові гаранти у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів

РОЗДІЛ II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

ЛЕКЦІЯ 10. Правові засади регулювання державних доходів. Система державних доходів

ЛЕКЦІЯ 11. Правові засади організації податкової системи України
§ 1. Податки: поняття, значення та функції
§ 2. Податкова система України

ЛЕКЦІЯ 12. Податкове право, податкові правовідносини. Джерела податкового права
§ 1. Податкове право. Податкові правовідносини: особливості та види
§ 2. Джерела податкового права. Елементи податкового закону

ЛЕКЦІЯ 13. Правові засади справляння податків з фізичних осіб
§ 1. Прибутковий податок з громадян
§ 2. Податок на промисел

ЛЕКЦІЯ 14. Податки з юридичних осіб

ЛЕКЦІЯ 15. Непрямі податки в податковій системі України
§ 1. Податок на додану вартість
§ 2. Акцизний збір

ЛЕКЦІЯ 16. Змішані податки в податковій системі України
§ 1. Податок з власників транспортних засобів
§ 2. Правові засади справляння плати за землю
§ 3. Місцеві податки і збори

ЛЕКЦІЯ 17. Спрощена система оподаткування
§ 1. Патентування деяких видів підприємницької діяльності. Плата за торговий патент
§ 2. Єдиний податок
§ 3. Фіксований сільськогосподарський податок

ЛЕКЦІЯ 18. Відповідальність за порушення податкового законодавства
§ 1. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення
§ 2. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства
§ 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства
§ 4. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства

ЛЕКЦІЯ 19. Неподаткові доходи в системі державних доходів
§ 1. Митні платежі
§ 2. Ресурсні платежі
§ 3. Рентні платежі
§ 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

ЛЕКЦІЯ 20. Правові основи державного кредиту
§ 1. Поняття та функції державного кредиту
§ 2. Форми державного кредиту
§ 3. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту
§ 4. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів України

Розділ III. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

ЛЕКЦІЯ 21. Правове регулювання державних видатків та кошторисно-бюджетного фінансування
§ 1. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків
§ 2. Поняття та принципи бюджетного фінансування

ЛЕКЦІЯ 22. Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування
§ 1. Кошторис як індивідуальний фінансова-плановий акт. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування
§ 2. Додержання фінансової дисципліни

ЛЕКЦІЯ 23. Кошторисно-бюджетний режим фінансування
§ 1. Порядок фінансування соціально-культурних заходів
§ 2. Фінансування охорони здоров’я та фізичної культури
§ 3. Порядок фінансування видатків на національну оборону
§ 4. Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування

РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЛЕКЦІЯ 24. Банківська система України
§ 1. Поняття банківської системи України та її елементи
§ 2. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду

ЛЕКЦІЯ 25. Правові засади грошового обігу та розрахунків
§ 1. Правове регулювання грошового обігу в Україні
§ 2. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил
§ 3. Правовий режим рахунків, що їх відкривають і обслуговують банківські установи
§ 4. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні

ЛЕКЦІЯ 26. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю
§ 1. Поняття валюти та валютних операцій
§ 2. Організація валютного регулювання
§ 3. Валютний контроль

ГЛОСАРІЙПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінансове право України (Орлюк О.П)