Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія права (за заг. ред. М.В.Костицького, Б.Ф.Чміля) скачати онлайн-> § 4. Право і релігія, держава і церква

§ 4. Право і релігія, держава і церква


Демократизація і гуманізація суспільства, побудова правової держави, пріоритет загальнолюдських цінностей над партикулярними, плюралізм світоглядів дозволяють позбутися не лише старих ідеологічних стереотипів, а й поновити нові наукові пошуки й дослідження складних соціально-духовних явищ. Особливу увагу в цьому контексті привертають релігія, її роль і місце у структурі соціокультурних реалій нашого буття. Релігія, як форма денсу людської активності, самовизначення людини у світі, духовно-практичного перетворення світу, органічно включається в сучасні процеси активної життєдіяльності індивіда. Будучи найбільш догматичною ідеологією, якій не зуміла протистояти навіть уся історична секулярна філософія, релігія активно виявляла себе в неперервному потоці зміни соціокультурних цінностей, впливаючи певним чином на їхній зміст.
Однією з важливих парадигм сучасних соціокультурних теорій є постійно усвідомлена думка про органічний зв’язок релігії та права. Відображаючи трансцендентні сфери буття, релігія, безперечно, найбільш віддалена і незалежна від права, яке є більш адекватним виразником соціуму, людським виміром екзистенціальної дійсності. Проте між релігією і правом, як окремими субстанціями, існують певні взаємовідносини, з’ясуванням яких також переймається філософія права.
Моделюючи відносини імперативів релігії та права, слід виокремити декілька проблем філософії права, а саме: Чи є спільні духовні джерела у релігії та праві? Чи можливе право як релігійна настанова і яким чином? Чи можлива релігія як правова настанова, що сприяє зміцненню правопорядку і прогресу країни? Які наслідки взаємодії релігії та права в умовах релігійного плюралізму і свободи віросповідання? Чи можливі колізії релігії та права і за яких умов вони вирішуються? Чи можливе використання релігії як засобу вирішення державно-правових проблем в умовах повної секуляризації права та державно-владних відносин? Який вплив на релігію та її інституції чинять секуляризовані право й держава?
Звісна річ, вирішення зазначених та інших проблем взаємодії релігії та права має не лише евристичну цінність для філософії права, а й практичне значення для формування законодавства про свободу совісті й віросповідань, для правоохоронних органів, на яких покладено обов’язки охороняти права громадян, контролювати дотримання законодавства про свободу віросповідання і релігійні організації.

4.1. Релігія і право як форми духу
4.2. Релігійні витоки держави і права
4.3. Релігійні норми і право
4.4. Церква в системі державно-правових режимів
4.5. Правовий режим церкви в УкраїніПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія права (за заг. ред. М.В.Костицького, Б.Ф.Чміля)