Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Кредити

Кредити


Банки можуть здійснювати такі кредитні операції з векселями:
Кредитні операції з векселями.
Активні:
– Врахування векселів.
– Надання кредитів під заставу векселів.
Пасивні:
– Перерахування придбаних векселів.
– Одержання кредитів під заставу векселів.
Подані до врахування і в заставу векселі мають перевірятися з позиції їх юридичної дійсності та фінансової надійності з врахуванням умов:
Критерії надійності векселів
Вексель може бути прийнятий до врахування або в заставу:
– на векселі є підписи не менше ніж двох осіб;
– вексель належним чином індосований.
Не рекомендується приймати вексель до врахування і в заставу:
– векселі, які мають перерву у повних індосаментах;
– неакцептовані переказні векселі;
– іменні векселі;
– опротестовані векселі.
Метою проведення фінансової експертизи векселя є встановлення можливості його оплати в строк. Крім перевірки кредитора платоспроможності пред’явника рекомендується аналізувати фінансове становище платника, індосантів і авалістів. Для цього можуть використовуватися всі можливості банку.
Векселі, що не оплачені в строк, мають бути опротестовані. Відшкодування коштів за придбаним векселем банк може одержати шляхом:
1. Оплати векселя платником або іншою зобов’язаною за векселем особою.
2. Перерахування врахованого векселя в іншому банку.
3. Продажу векселя.
4. Зарахування для погашення власних зобов’язань банку перед платником.
5. Передавання іншим особам для розрахунку за власними зобов’язаннями банку до або після настання строку платежу за векселем.
Врахування векселів є формою кредитування банком суб’єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі. Враховуючи вексель, банк тим самим надає векселедержателю-пред’явнику строковий кредит на підставі укладеного договору про врахування.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)