Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Особливості кредитування фермерських (селянських)господарств

Особливості кредитування фермерських (селянських)господарств


Фермерське (селянське) господарство є формою підприємства громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займаються її переробкою і реалізацією.
Види кредитів фермерам.
Короткостроковий (строком до 12 місяців)
– на витрати поточної виробничої діяльності (оплату товарно-матеріальних цінностей і послуг, запаси готової продукції та інші сезонні витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції).
Довгостроковий (строком понад 12 місяців)
– будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів виробничого призначення;
– придбання сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання;
– придбання худоби для поповнення основного стада та птиці;
– будівництво житлових будинків з надвірними будівлями;
– інші засоби і цілі довгострокового використання.
Особливості видачі та погашення кредитів фермерам.
Перелік документів для вивчення характеру діяльності позичальника:
– заява;
– засвідчені нотаріально копії договору оренди, документів, що засвідчують право власності на землю або право постійного користування земельною ділянкою та інших документів, які підтверджують правомірність позичальника в одержанні кредиту;
– обґрунтування кредитного заходу;
– бухгалтерський та статистичний звіти, звіти про фінансові результати, декларацію про доходи та іншу звітність і матеріали для визначення кредитоспроможності позичальника.
Проектно-кошторисна документація, техніко-економічні обґрунтування капітальних вкладень, їх ефективності та джерел погашення кредиту.
Кредити надаються в межах наявних відповідних кредитних ресурсів банку на умовах платності, забезпеченості, строковості, цільового використання на підставі кредитного договору.
Кредити надаються в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів, виняток – готівкові кредити.
Кредити надаються в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів.
Видача здійснюється одноразово.
Видача може проводитися поетапно в міру виконання будівельно-монтажних робіт та здійснення витрат.
Встановлюються конкретні строки погашення по мірі надходження виручки від реалізації продукції.
Встановлюється умовний строк погашення, який надалі обов’язково переоформлюється за конкретними строками.
Погашення здійснюється шляхом списання коштів з рахунку згідно з оформленими строковими зобов’язаннями. Можливе дострокове погашення за допомогою платіжного доручення.
Відстрочка погашення кредиту під підвищений процент на строк за домовленістю сторін – у разі тимчасових фінансових ускладнень, які виникли з причин, незалежних від дій позичальникаПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)