Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Суть і види споживчих кредитів

Суть і види споживчих кредитів


Споживчий кредит – кошти, які надаються комерційними банками громадянам України під процент у тимчасове користування на умовах забезпечення, повернення, строковості, платності та цільової спрямованості.
Класифікація споживчих кредитів здійснюється:
– за об’єктами кредитування;
– за строками кредитування;
– за способом надання;
– за видами забезпечення;
– за методами погашення;
– за методом стягнення процентів;
– за характером кругообороту коштів.
За об’єктами кредитування (напрямами використання) в Україні споживчі кредити поділяються на два види:
– на споживчі цілі та на нагальні потреби;
– на затрати капітального характеру.
За строками кредитування споживчі кредити поділяють на:
– короткострокові (строком від 1-го дня до 1-го року);
– довгострокові (строком понад 1 рік).
За способом надання споживчі кредити поділяють на цільові і нецільові (на невідкладні потреби, овердрафт та ін.).
За забезпеченням розрізняють позики незабезпечені (бланкові) і забезпечені (заставою, гарантіями, поручительствами, страхуванням).
За методом погашення розрізняють кредити, які погашаються одночасно, й кредити з розстрочкою платежу.
За методом стягнення процентів кредити класифікують так: кредити зі стягненням процентів у момент його надання;
позики зі сплатою процентів у момент погашення кредиту;
позики зі сплатою процентів рівними внесками протягом усього строку кредитування (щоквартально, один раз у півріччя, або за спеціально обумовленим графіком).
За характером кругообороту коштів кредити поділяють на разові і відновлювальні (револьверні). В групу револьверних, як правило, включають кредити, які надаються клієнтам за кредитними картками, або кредити за єдиними активно-пасивними рахунками у формі овердрафту.
Суть револьверного кредиту за кредитною карткою можна розглядати за такою схемою:
1. Видача кредитної картки.
2. Купівля товару за картку.
3. Передача торговельних рахунків.
4. Перерахування коштів на поточний рахунок.
5. Щомісячно рахунок за куплені товари.
6. Повернення коштів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)