Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку

4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку


Для формування статутного капіталу банку, за місцем його створення, в регіональному управлінні Національного банку України відкривається тимчасовий рахунок для внесків засновників.
Внески можуть здійснюватися як до реєстрації, так і після реєстрації статутного капіталу банку. Тому для відображення операцій зареєстрованого, але не сплаченого статутного капіталу послуговуються також рахунком №3530 «Несплачений статутний фонд», а незареєстрованого — рахунком № 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом».
Розглянемо це на прикладах.
Перший випадок. Облік операцій, коли статутний капітал зареєстровано.
1. На реєстрацію статутного фонду:
Д-т рахунку № 3530 «Несплачений статутний фонд» 120 000 грн.
К-т рахунку
№ 5007 «Несплачений зареєстрований статутний капітал бачку» 120 000 грн.
1. На отримання грошових коштів в міру їх надходження:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 40 000 грн.
К-т рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд» 40 000 грн.
3. Одночасно, в міру внесення коштів, на зменшення несплаченого і збільшення сплаченого статутного капіталу до зареєстрованої суми:
Д-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку» 40 000 грн.
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 40 000 грн.
Другий випадок. Облік внесення коштів за оголошеним і не зареєстрованим статутним капіталом у розмірі 120000 грн., який реєструється в процесі внесків.
1. На часткове внесення грошей на тимчасовий рахунок:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 40 000 грн.
К-т рахунку
№ 3630 «Внески за не зареєстрованим статутним фондом» 40 000 грн.
2. На відображення реєстрації статутного фонду в процесі внесків:
Д-т рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд» 120 000 грн.
К-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку» 120 000 грн.
3. На зарахування коштів, внесених до реєстрації у вже зареєстрований статутний фонд:
Д-т рахунку
№ 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом» 40 000 грн.
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку» 40 000 грн.
4. Подальші операції внесення грошей, за вже зареєстрованим статутним капіталом здійснюються через рахунок № 3530 «Несплачений статутний фонд» (див. операцію 2 першого випадку):
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 80 000 грн.
К-т рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд» 80 000 грн.
Таким чином, поступово закривається дебет рахунку № 3530 операції 2.
5. Одночасно з операцією 4 відображається наступне збільшення сплаченого статутного капіталу:
Д-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку» 80 000 грн.
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку» 80 000 грн.
Після цієї операції статутний капітал банку сформовано в зареєстрованій сумі 120 000 грн., що і відображено по кредиту рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку».
Забороняється розміщення акцій серед засновників або інвесторів, відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за номінальну. У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх номінальна вартість, виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунку № 5010 «Емісійні різниці». Його використання регламентується установчими документами банку.
В обліку ці операції відображають таким чином.
1. На оголошення та реєстрацію статутного капіталу в сумі 120000грн.:
Д-т рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд» на суму 120 000 грн.
К-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку» на суму 120 000 грн.
2. На реалізацію (розміщення) акцій в сумі 125 000 грн.:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахуноку Національному банку України» на суму 125 000 грн.
К-т рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд» на суму 120 000 грн.
К-т рахунку
№ 5010 «Емісійні різниці» на суму 5000 гри.
3. Одночасно на суму повністю сплаченого статутного капіталу, тобто на 120 000 грн.:
Д-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» 120 000 грн.
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 120 000 грн.
Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціонерів, а потім, виходячи з необхідності, їх перепродавати, розповсюджувати серед своїх працівників або анульовувати, що знаходить відповідне відображення в бухгалтерському обліку. Розглянемо це на прикладах.
1. Викуп акцій.
Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків передбачено активний рахунок № з 120 «Власні акції банку у портфелі на продаж, викуплені в акціонерів». При здійсненні цих операцій складають бухгалтерські проводки.
На викуп:
Д-т рахунку
№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів» 9000 грн.
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахуноку Національному банку України» 9000 грн.
На відображення в межах пасивного рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» на окремому субрахунку «Акції, що перебувають у власному банку»:
Д-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 9000 грн.
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000грн.
2. Перепродаж викуплених акцій.
Перепродаж за номіналом вартістю 9000 грн. Передбачений бухгалтерськими проводками.
На надходження грошових коштів:
Д-т рахунку
№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку» 9000 грн.
або
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку» 9000 грн.
К-т рахунку
№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів» 9000 грн.
Одночасно на відображення за статутним фондом, що акції вже не перебувають у власності банку:
Д-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності бачку» 9000 грн.
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 9000 грн.
Перепродаж акцій може здійснюватися як за номінальною вартістю, так і за ціною, вищою або нижчою від номіналу. Відображення різниці між ціною викупу та продажу, тобто прибутку або збитку, здійснюється на окремому активно-пасивному рахунку № 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж». Розглянемо ці випадки на прикладах.
Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу — за 9500 грн. при номіналі 9000 грн.
На надходження грошових коштів:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 9500 грн.
К-т рахунку
№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів (за номіналом) 9000 грн.
К-т рахунку
№ 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» (в даному випадку прибуток) 500 грн.
Одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже перебувають у власності банку:
Д-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн.
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 9000 грн.
Перепродаж акцій за ціною, нижчою від номіналу — за 8500 грн. при номіналі 9000 грн.
На надходження грошових коштів:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 8500 грн.
Д-т рахунку
.№ 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» (у даному випадку збиток) 500 грн.
К-т рахунку
№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів» (за номіналом) 9000 грн.
Одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже не перебувають у власності банку:
Д-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності
банку» 9000 грн.
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 9000 грн.
3. Анулювання викуплених акцій.
Д-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку»;
К-т рахунку
№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів».
До операцій, пов’язаних із обліком статутного капіталу, належать також операції з нарахування дивідендів акціонерам, індексація акцій та облік витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.
4. Нарахування дивідендів акціонерам за акціями банку.
На суму нарахованих дивідендів:
Д-т рахунку
№ 5040 «Прибуток минулого року, що очікує затвердження», субрахунок «Оголошені дивіденди»;
К-т рахунку
№ 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди».
Виплата нарахованих дивідендів:
Д-т рахунку
№ 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»;
К-т рахунків:
№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку»
або
№ 1200 «Коррахуноку Національному банку України».
5. Індексація акцій.
Д-т рахунку
№ 5020 «Загальні резерви» (за рахунок прибутку);
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку».
6. Відображення витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.
Д-т рахунку
№ 7104 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»;
К-т рахунків:
№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку»
або
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)