Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія (Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А.) скачати онлайн-> 3. Філософське розуміння світу

3. Філософське розуміння світу


Філософське вчення про буття (онтологія)
Проблема буття у філософії
Вчення про світ
Підстави існування світу
Сфери буття світу
Категорії як структури буття
Проблема категорій в історії філософії
Основні категорії онтології
Діалектика парних категорій та їх методологічна функція

Свідомість
Поняття «свідомість»
Проблема свідомості в історії філософії
Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла
Виникнення свідомості
Ознаки (властивості) свідомості та її структура

Філософія пізнання (гносеологія)
Пізнання як предмет філософського аналізу
Сутність пізнання у філософській традиції
Чуттєве та раціональне в пізнанні
Методологія наукового пізнання
Проблема істини в пізнанні

Теорія цінностей (аксіологія)
Визначення цінностей. Об´єктивістська та суб´єктивістська концепції цінностей
Класифікація цінностей
Функції цінностейПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія (Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А.)