Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Основні умови споживчого кредитування

Основні умови споживчого кредитування


Установи комерційних банків надають кредити повнолітнім дієздатним громадянам України, які мають постійне джерело доходу. Основні напрями кредитної та процентної політики визначаються комерційним банком, у межах яких встановлюються:
– об’єкти кредитування;
– максимальні розміри кредитів;
– мінімальні процентні ставки за кредитами;
– строки користування кредитом.
Установи комерційних банків здійснюють видачу кредитів населенню в межах кредитних ресурсів.
Всі кредити громадянам надаються у національній валюті України. Обов’язковою умовою надання кредиту є його забезпечення заставою (закладом) майна або цінних паперів та доходів за ними.
Розміри кредитів, що надаються громадянам України, обмежуються:
1) граничними розмірами, встановленими комерційним банком для конкретного виду кредитів;
2) платоспроможністю позичальника, його здатністю повністю й встановлений строк повернути отриманий кредит;
3) вартістю заставленого майна та цінних паперів, що можуть бути надані позичальником (іншою особою) для забезпеченні повернення кредиту з урахуванням виду застави.
Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються вартістю товарів і послуг, які є об’єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути переданими фізичною особою банкові для забезпечення, та суми її поточних доходів, за винятком обов’язкових платежів, протягом 10-ти років. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об’єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника, причому він не повинен перевищувати 10-ти років із дня його надання.
Надання кредитів здійснюється на підставі кредитних договорів, які укладаються індивідуальними позичальниками з установою банку за місцем проживання, за винятком кредитів на будівництво або купівлю індивідуальних житлових будинків (квартир), які надаються за місцем забудови або знаходження індивідуального житлового будинку (квартири).
Розмір процентної ставки за користування кредитом встановлюється установою банку самостійно залежно від вартості кредитних ресурсів, характеру наданого забезпечення, виду кредиту, попиту та пропозиції на кредитному ринку в конкретному регіоні та інших чинників з таким розрахунком, щоби сума одержаних від позичальника відсотків покривала витрати банку із залучення коштів, необхідних для надання кредиту, й забезпечувала рентабельну роботу установи банку.
Протягом часу дії кредитного договору банк має право змінювати рівень процентної ставки за кредит залежно від зміни процентної політики банку та державних органів, в компетенцію яких входить вирішення цих питань, від попиту та пропозицій на кредитні ресурси з оформленням цих змін додатковою угодою. Порядок зміни процентної ставки обумовлюється в кредитному договорі.
У разі відмови позичальника укласти додаткову угоду про зміну процентної ставки кредитний договір розривається банком в односторонньому порядку, а позичальник зобов’язаний повністю розрахуватись за одержаним кредитом.
Рішення про надання кредиту приймається кредитним комітетом установи банку на підставі загального висновку кредитного підрозділу, який повинен враховувати висновки з цього питання служби безпеки, юридичної служби та підрозділу з управління ресурсами. Кредит надається, переважно, в безготівковій формі, розрахункового чека, в окремих випадках – готівкою.
Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів із поточного рахунка, вкладного (депозитного) рахунка, переказами через пошту або готівкою.
Новий кредит надається лише при умові повної сплати заборгованості за раніше одержаними кредитами або при наявності додаткового ліквідного майна та реальних можливостей щодо своєчасного погашення кредиту й сплати процентів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)