Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 5.4. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами

5.4. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодамиПід прямими кореспондентськими угодами розуміють договірні відносини між комерційними банками, метою яких с прискорення платежів і розрахунків. Платежі й розрахунки здійснюються одним банком за дорученням іншого.
За своїм економічним змістом операції, що проводяться за прямими кореспондентськими рахунками між установами банків у межах України та між установами банків, які розташовані на території України та зарубіжними банками, мають однаковий характер. Однак існує різний порядок їх регулювання з боку Національного банку України та органів державного управління.
Виходячи з мультивалютного принципу роботи бухгалтерських рахунків, однакові за змістом операції, незалежно від того, чи виконуються вони в іноземній валюті, чи в гривнях, відображаються за однією групою рахунків. Коррахунки «лоро» і «ностро» можуть відкриватися як в іноземній, так і в національній валюті.
Схема бухгалтерських рахунків для відображення операцій за прямими кореспондентськими угодами

Прямі коррахунки між банками в межах України можуть бути відкриті лише з дозволу Національного банку. Ці рахунки використовуються для проведення банківських операцій, що мають постійний характер. Наприклад:
— при здійсненні операцій, пов’язаних з купівлею та продажем валютних коштів на Міжбанківській валютній біржі (МВБ);
— при розрахунках між клієнтами банків за операції, що мають постійний характер.
Для відкриття рахунку банк-кореспондент подає такі документи:
1) дозвіл регіонального управління НБУ на запровадження прямих кореспондентських відносин;
2) заяву на відкриття рахунку;
3) нотаріально завірені копії Статуту та банківської ліцензії;
4) картку зі зразками підписів та відбитком печатки;
5) баланс і довідку про дотримання економічних нормативів на 1 число звітного місяця.
Банки-кореспонденти зобов’язані здійснювати перевірки правильності відображення операцій за коррахунками щомісяця. Завдання перевірки-звіряння залишку кореспондентського рахунку, яке повинно оформлюватися відповідним актом не пізніше 5 числа наступного за звітним місяця.
При наявності ліцензії НБУ на підставі перелічених вище документів банку-кореспонденту резиденту також може бути відкритий коррахунок в іноземній валюті.
Для запровадження комерційним банком кореспондентських відносин із зарубіжними банками потрібна ліцензія Національного банку України на виконання валютних операцій, зокрема, на відкриття кореспондентських рахунків.
Відкриття коррахунку і здійснення операцій потребує від банку витрат. Тому до початку роботи із запровадження кореспондентських відносин необхідно з’ясувати, який банк і в якій країні найбільше підходить для цього.
Схема відкритих коррахунків має бути ефективною, дозволяти якісно обслуговувати клієнтів банку. Крім того, треба враховувати, що виконанню операцій за коррахунками притаманні три види ризику:
— ризик країни;
— ризик фінансової надійності банку;
— ризик виду операції.
До запровадження кореспондентських відносин комерційний банк повинен виконати такі операції:
— визначити рейтинг банку за інформацією, що публікується незалежними міжнародними агенціями;
— визначити, чи достатній перелік послуг, що пропонується банком-кореспондентом; термін виконання операцій, умови та тарифи банку;
— порівняти з альтернативними банками відсоткові ставки за депозитами, можливість розміщення «коротких» коштів.
Для відкриття коррахунку зарубіжний банк-кореспондент повинен надати:
1) установчі та статутні документи;
2) копію банківської ліцензії, завірену нотаріально;
3) річний фінансовий звіт, підтверджений аудиторською фірмою;
4) баланс на останню дату (на 1 число місяця);
5) альбоми підписів, коди, шифри;
6) заяву про відкриття рахунку;
7) перелік банків-кореспондентів.
У кореспондентській угоді, що підписана банками, відображаються наступні питання:
— вид і валюта, в якій відкривається рахунок, умови зарахування та списання грошових коштів з рахунку;
— реквізити банку-кореспондента: свифт, телекс, телефонні контактні номери тощо;
— форми та порядок розрахунків, що можуть використовуватися за цим коррахунком, зокрема, порядок відкриття та авізування акредитивів, умови та порядок здійснення переказів, прийому на інкасо чеків, гарантій і т. ін.;
— порядок сплати комісійної винагороди, умови відшкодування видатків, порядок нарахування відсотків за залишками на рахунку.
У комерційному банку з метою зменшення ризиків може запроваджуватись максимальна сума залишку за коррахунком.
У вповноважених банках України банкам-кореспондентам нерезидентам можуть встановлюватися кореспондентські рахунки в гривнях. Перелік операцій, що здійснюються за цими рахунками, обмежений валютним законодавством України.
За коррахунками виконуються операції:
— здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями за дорученням клієнтів; платежі неторгового характеру, якщо вони не суперечать чинному законодавству;
— міжбанківські операції — купівля та продаж валюти, торгівля на грошовому ринку (надання один одному грошових коштів на певний термін), залучення та розміщення депозитів, купівля цінних паперів та ін.;
— облік витрат і отримання доходів, пов’язаних з обслуговуванням коррахунків.
Нижче відображено операції за коррахунками «лоро» і «ностро»:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. За дорученням зарубіжного банку з його рахунку перераховуються «лоро» грошові кошти українській фірмі №1600 № 2600
2. а) списано з рахунку АТ «Роксолана» в оплату за імпортні поставки; бенефіціар обслуговується банком, в якому відкритий «ностро» рахунок; № 2600 № 1919

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

б) при отриманні виписки з банку-кореспондента; № 1919 № 1500
в) при сплаті за рахунок овердрафту №1919 1620

Позиція банку щодо іноземної валюти

3. 3 коррахунку «лоро» списані відсотки і комісійна винагорода за надані послуги № 1600
Еквівалент позиції банку, щодо іноземної валюти

№ 3800

№ 3801
Одночасно комісійні доходи

№ 6114

4. За дорученням банку-кореспондента перераховано з його рахунку «лоро» в покриття в повній сумі Акредитиву

№ 1600

№ 2602

Кошти в розрахунках

5. За повідомленням банку-кореспондента зараховано платіж ТзОВ «Веда» за експортну поставку

№ 1500

№ 2600

6. За дорученням банку з його«ностро» рахунку кошти розміщені в депозит № 1512

Інші короткострокові депозити

№ 1500

За особовими рахунками, відкритими зарубіжним банкам, додатково ведеться оперативний облік (позасистемний). Для цього використовуються спеціальні картки у валюті рахунку. В оперативному обліку відображаються правильно оформлені та відповідні режиму рахунку документи, що підлягають проведенню по балансових рахунках за умови можливості виконання платежу. В обумовлені угодою строки банки кореспонденти за рахунками «лоро» та «ностро» в іноземній валюті надсилають один одному витяги. Суми, що зазначені у витязі, квотуються (звіряються) з даними обліку та документами комерційного банку. За результатами квитування щомісяця готуються таблиці звіряння розрахунків, які називаються «ракорд». Необхідність складання таблиць-ракорд зумовлена тим, що обіг та залишки особових рахунків за витягами іноземних банків не завжди співпадають з даними обліку українських комерційних банків. Про виявлені розбіжності український банк сповіщає іноземний банк і вживає заходи щодо їх усунення.
Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)