Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 10.3. Облік довірчих операцій

10.3. Облік довірчих операцій


Довірчі, або трастові операції — це операції, які банк виконує за дорученням і в інтересах третьої особи. Вони можуть здійснюватись на користь приватних (фізичних) осіб і підприємств, органів державного управління. В Україні ринок трастових послуг тільки починає формуватись. Його розвиток гальмує недостатність фінансових активів, низький рівень доходів населення, відсутність необхідної правової бази для регулювання відносин, що виникають за операціями за дорученням. До таких операцій належать розпорядження майном після смерті власника, управління майном на довірчій основі, агентські функції та ін.
Сьогодні українські комерційні банки надають лише окремі види агентських послуг:
— зберігання цінностей у сейфі (банк отримує, зберігає і повертає цінності за дорученням клієнта);
— управління активами на правах представника (банк має право не тільки зберігати цінні папери і отримувати за ними дохід, але й виконувати інвестиційні та комерційні операції згідно з інструкціями довірителя);
— виконання функції депозитаря для ділових фірм (зберігання цінних паперів і облік їх руху).
Виконання довірчих операцій банк здійснює згідно з угодою на довірче управління. Особа, що надає повноваження, називається принципалом, а та, що виконує доручення, — агентом. Стосунки між ними згідно з угодою іменуються агентськими функціями.
Для обліку коштів, що надані принципалом банку у довірче управління, використовують наступні рахунки:
№ 2601 «Кошти за довірчими операціями суб’єктів господарської діяльності»;
№ 2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб». Операція з перерахування коштів у довірче управління відображається бухгалтерською проводкою:
Д-т — «Поточний рахунок клієнта»;
К-т — «Кошти за довірчими операціями клієнтів». У разі придбання цінних паперів за дорученням клієнтів (на суму, фактично сплачену):
Д-т — «Кошти за довірчими операціями клієнтів»;
К-т — «Коррахунок у Національному банку України». Водночас придбані цінні папери обліковуються за позабалансовим рахунком за номінальною вартістю:
Д-т — «Інші цінності й документи»;
К-т — «Контррахунок».
Справляння комісійної винагороди відображається проводкою:
Д-т — «Кошти за довірчими операціями клієнтів»;
К-т — «Інші банківські операційні доходи».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)