Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> ГЛАВА 12 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ.12.1. Сутність валютних операцій

ГЛАВА 12 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ.12.1. Сутність валютних операцій


З переходом України на ринкову економіку, інтернаціоналізацією товарного виробництва та обігу посилюється значення експортно-імпортних операцій, які є складовою валютних операцій, що здійснюються на підставі декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15 — 93 від 19.02.93 р. в якому визначаються окремі терміни, такі як:
Валюта України:
— грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та ін., що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, внески в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;
— платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України.
Іноземна валюта:
— іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та е законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;
— платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або в монетарних металах;
— монетарні метали — золото і метали іридієво-платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів і брухту цих металів.
Резиденти:
— фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном);
— юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;
— дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і Дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.
Нерезиденти:
— фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України);
— юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не
мають статусу юридичної особи (філії, представництва), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької діяльності України;
— розташовані на території України іноземні, дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України.
Обмінні операції — операції, які виконуються у двох різню валютах (причому одна з них може бути національною валютою і впливають на валютну позицію банку.
Валютна позиція банку — залишки коштів в іноземній валюті, які формують активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог та зобов’язань за незавершеними операціями) у відповідних валютах Існують закрита та відкрита валютні позиції.
Закрита валютна позиція — валютна позиція у відповідній валюті, коли активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог та зобов’язань за незавершеними операціями) зберігаються.
Відкрита валютна позиція — різниця між залишками коштів у іноземній валюті, що формують активи та пасиви (з урахуванням в позабалансових вимог та зобов’язань за незавершеними операціями), у відповідних валютах, внаслідок якої з’являється можливість отримання додаткових прибутків або ризик додаткових збитків у результаті зміни обмінних курсів валют.
Коротка відкрита валютна позиція — відкрита валютна позиція у відповідній валюті, колі пасиви та позабалансові вимоги перевищують пасиви та позабалансові зобов’язання.
Законодавством України передбачено отримання ліцензій на будь-які операції, пов’язані з рухом валютних коштів та цінностей.
Ліцензії на здійснення валютних операцій надаються банком на підставі положення № 181 від 06.05.98 р., затвердженого Постановою Правління НБУ, де обумовлені вимоги до банків для отримання права на здійснення операцій за певними пунктами ліцензії. Право на отримання ліцензії мають банки, які:
— є юридичними особами;
— працюють на Україні не менше одного року;
— протягом минулих років не мали серйозних зауважень з боку банківського нагляду та податкової адміністрації;
— мають розмір зареєстрованого Статутного фонду, що відповідає вимогам інструкції НБУ № 10 «Про порядок регулювання та аналіз діяльності, комерційних банків», затвердженої Постановою правління НБУ № 141 від 14.04.98р. та обчислюється в ЕКЮ. Курс ЕКЮ запроваджується за підсумками торгів на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ).
Банки, що отримали ліцензію на здійснення валютних операцій, називаються уповноваженими банками.
Ліцензії поділяються на генеральні та індивідуальні. Генеральні ліцензії надаються банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, які не потребують індивідуальної ліцензії на весь термін дії режиму валютного регулювання. Індивідуальні ліцензії надаються підприємствам та організаціям на здійснення разової валютної операції на термін, необхідний для здійснення такої операції.
У згаданому вище положенні № 181 «Про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банками операцій» наведені окремі пункти валютної діяльності, що підлягають ліцензуванню:
— ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) У іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України (п. 15);
— неторговельні операції з валютними цінностями (п. 16);
— ведення коррахунків банків (резидентів і нерезидентів) у іноземній валюті (п. 17);
— ведення коррахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України (п. 18);
— відкриття коррахунків в уповноважених банках України у іноземній валюті та здійснення операцій за ними (п. 19);
— відкриття коррахунків у банках (нерезидентах) у іноземній валюті та здійснення операцій за ними (п. 20);
— залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України (п. 21);
— залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках (п.22);
— валютні операції на міжнародних ринках (п. 23);
— операції з банківськими металами на валютному ринку України (п. 24);
— операції з банківськими металами на міжнародних ринках (п. 25),
Для отримання дозволу на здійснення операцій за окремими пунктами ліцензії передбачено певний розмір капіталу підприємства та вимоги щодо їх технічного забезпечення. Крім того, існують загальні вимоги, до яких належать: наявність служби внутрішнього аудиту, наявність внутрішніх підрозділів, здатних проводити дозволені операції, наявність внутрішньої регламентації проведення подібних операцій — посадових інструкцій та положень. У разі порушень зазначених вимог НБУ має право відмовити у наданні ліцензії.
Відмова з боку НБУ в наданні ліцензії може бути оскаржена в арбітражному суді.

12.2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
Банки відкривають рахунки у іноземній валюті юридичним та фізичним особам згідно з чинним законодавством України. Порядок відкриття рахунків клієнтам регламентовано інструкцією № 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженою НБУ 04.02.98 р.
Для відкриття поточних рахунків у іноземній валюті юридичні особи подають до банків такі ж документи, що і для відкриття поточних рахунків у національній валюті.
Якщо поточний рахунок у іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то в банк подається лише заява та картки із зразками підписів та відбитком печатки.
Види валютних рахунків клієнтів передбачені інструкцією НБУ № 3 у залежності від режиму їх функціонування.
1. Поточні валютні рахунки резидентів — юридичним особам для здійснення торговельних та неторговельних операцій з нерезидентами.
2. Поточні валютні рахунки іноземним інвесторам.
3. Поточні валютні рахунки фізичних осіб:
а) громадянам України без підтвердження джерел надходження коштів у іноземній валюті;
б) іноземцям-резидентам, що отримали право на проживання в Україні;
в) іноземцям-нерезидентам, що отримали право на проживання в Україні терміном до одного року (з підтвердженням джерел надходження коштів).
4. Позичкові рахунки юридичних осіб та їх представництв (резидентів та нерезидентів).
5. Депозитні рахунки юридичних осіб та їх представництв (резидентів та нерезидентів).
На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб — громадян України (додаток 25) зараховуються валюта:
— готівкова;
— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;
— за іменними платіжними документами, які надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку;
— за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
— переказана з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки України;
— одержана з-за кордону як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари від юридичної особи-нерезидента;
— за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну;
— перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;
— перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) з особового рахунку в іноземній валюті.
З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи — громадянина України чи за його дорученням — проводяться такі операції.
1. У іноземній валюті:
а) перерахування за межі України через коррахунки уповноважених банків України відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок власних коштів фізичних осіб резидентів і нерезидентів»;
б) виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з порядком переміщення валюти через митний кордон України);
в) виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з порядком переміщення валюти через митний кордон України);
г) перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи — громадянина України;
д) перерахування на особовий поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи на вкладений рахунок.
2. У грошовій одиниці України:
а) виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс НБУ);
б) перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс НБУ).
На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи — іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства, а також громадянина України — нерезидента (додаток № 26) зараховується валюта:
— перерахована з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки України;
— готівкова, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою в митній декларації при в’їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);
— за платіжними документами, ввезеними на територію України власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);
— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, визначеному чинним законодавством України;
— за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
— одержана як оплата праці, премії, призи чи авторські гонорари в Україні згідно з чинним законодавством України;
— перерахована у межах України іншою фізичною особою іноземцем з особового рахунку в іноземній валюті (перерахування іноземцем-резидентом валюти на рахунок нерезидента здійснюється тільки за наявності підтвердження джерел придбання цієї валюти).
З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції.
1. У іноземній валюті:
а) перерахування за межі України через коррахунки уповноважених банків України відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок власних коштів фізичних осіб резидентів і нерезидентів»;
б) виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);
в) виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);
г) перерахування на особовий поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи на інший вкладений рахунок.
д) перерахування у межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи — резидента чи нерезидента;
2. У грошовій одиниці України:
а) виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс НБУ);
б) перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс НБУ).
Операції за поточними рахунками в іноземній валюті представництв та установ здійснюються за таким порядком. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) зараховуються кошти:
— у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи — нерезидента і зареєстровані митною службою при в’їзді в Україну;
— невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для сплати витрат на відрядження, експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів закордоном, та представницькі витрати закордоном;
— перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);
— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
— за платіжними документами на ім’я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
— у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на особовому поточному рахунку;
— інших надходжень на користь власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України;
— перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства У країни.
З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції:
— виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (угодою) згідно з чинним законодавством України;
— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);
— виплата готівкою для забезпечення статутної діяльності міжнародних організацій, що користуються привілеями та імунітетом спеціалізованих установ (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);
— інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.
На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, зараховуються кошти:
— у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митною службою при в’їзді в Україну;
— у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України, для сплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном;
— перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки України;
— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
— перераховані в межах України власнику рахунку відповідно До чинного законодавства України;
— у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на особовому поточному рахунку;
— перераховані в межах України з особового поточного рахунку
при його закритті в іншому банку;
— у сумі кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними угодами;
— інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству
України.
З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю
або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:
— виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (угодою) згідно з чинним законодавством України;
— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);
— перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також при закритті цього рахунку);
— перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з угодою (контрактом) належать цьому резиденту;
— перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в уповноваженому банку як благочинний внесок;
— перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;
— перерахування з рахунок погашення кредиту та відсотків за ним;
— інші будь-які перерахування, що не суперечать законодавству України.
Операції за поточними рахунками в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів здійснюються за такими напрямками.
1. Зарахування коштів через власні розподільчі рахунки:
а) у готівковій формі — кошти, що надійшли від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом (угодою) в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
б) у готівковій формі — кошти, що ввезені у випадках, передбачених чинним законодавством України, уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстровані митною службою при в’їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
в) у готівковій формі — кошти, одержані як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства України;
г) невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для сплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном та представницькі витрати за кордоном;
д) за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, визначеному чинним законодавством України;
е) за платіжними документами на ім’я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
ж) перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (угодами);
з) повернуті з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;
і) перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам — суб’єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських УГОД було здійснено продаж товарів (робіт, послуг);
к) перераховані як благочинний внесок юридичними особами-президентами (у тому числі через їх представництва в Україні);
л) перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової власності та підтвердження їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України).
2. Зарахування коштів безпосередньо на поточні рахунки:
а) куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;
б) перераховані з кредитного рахунку як кредит згідно з кредитною угодою;
в) перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди;
г) у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на особовому, поточному та депозитному рахунках.
З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:
— виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (угодою);
— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»)
— виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання обов’язків перед капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, за контрактом (угодою) на здійснення агентських послуг, укладених згідно з Кодексом торговельного мореплавства;
— перерахування на користь нерезидента за межі України за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);
— перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нерезидентів за видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової власності та підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України);
— перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нерезидентів згідно з відповідними зобов’язаннями за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України);
— перерахування за кордон за навчання, участь у конференціях, виставках за наявності підтверджувальних документів (запрошення, рахунку-фактури тощо);
— перерахування закордон на рахунок юридичних осіб-нерезидентів, адвокату або нотаріусу для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших підтверджувальних документів);
— перерахування фізичними особами коштів, які отримані адвокатськими компаніями-резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;
— перерахування на рахунок у іноземній валюті фізичним особам-резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України, за рахунок коштів, отриманих з-за кордону);
— перерахування на кредитний рахунок для погашення заборгованості з отриманим кредитом та відсотків за ним;
— перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з чинним законодавством України;
— продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;
— перерахування на особовий депозитний рахунок в іноземній валюті в обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку;
— перерахування як благочинні внески на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії НБУ;
— перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством України;
— інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)