Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів

13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів


Придбання об’єктів основних засобів за гроші. В їх вартість входить і податок на додану вартість (ПДВ), який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам з бюджету, як це здійснюється для торгівлі та виробничих підприємств, а покривається за рахунок власного прибутку. Розглянемо ці операції на конкретному прикладі.
Банк придбав меблі для операційного залу. В рахунку-фактурі зазначено, що:
Відпускна ціна — 10 000 грн.
Витрати на доставку — 1000 грн.
Разом до оплати—11 000 грн.
На придбання в обліку відображають:
а) здійснення постачальнику попередньої оплати, згідно з угодою, наприклад, за меблі:
Д-т рахунку
№ 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів» 11 000 грн.
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 11 000 грн.
б) при надходженні від постачальника комп’ютерного обладнання, згідно з рахунком-фактурою або накладною, вартість якого включає і податок на додану вартість:
Д-т рахунків:
№ 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами» 1 000 грн.
або
№ 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційнилш основними засобами» 11 000 грн.
К-т рахунку
№ 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів» 11 000 грн.
в) обладнання вводиться в експлуатацію і зараховується до складу основних засобів:
Д-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби» 11 000 грн.
або
№ 1500 «Неопераційні основні засоби» І 000 грн.
К-т рахунків:
№ 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами» 11 000 грн.
або
№ 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами» 11 000 грн.
Виконання робіт з капітального будівництва, реконструкції, модернізації, добудови та капітального ремонту підрядним або господарським сопсобом відображається в тій же послідовності і на тих же бухгалтерських рахунках розділу 4 «Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи», на яких ми вище відобразили придбання об’єкта, тільки з додатковим використанням рахунків на використані будівельні матеріали, оплату праці та нарахування на неї в різні бюджетні та позабюджетні фонди, які списуються з кредитів цих рахунків у дебет рахунку № 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами» або рахунку № 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами».
Облік поточного ремонту. Витрати на виконання поточного ремонту операційних основних засобів відносять на собівартість банківських послуг. Якщо з підрядником укладено угоду на виконання поточного ремонту основних засобів кошторисною вартістю 7000 грн., то банк складає такі проводки:
а) на передоплату:
Д-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 7000 грн.
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 7000 грн.
б) на виконані роботи згідно з актом приймання-передачі робіт:
Д-т рахунку
№ 7420 «Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів» 7000 грн.
К-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 7000 грн.
Якщо підрядно здійснено поточний ремонт не операційних основних засобів, то його вартість відноситься за рахунок власного прибутку (спецфондів) банку, що залишаються в його розпорядженні.
Безоплатне одержання основних засобів. Основні засоби можуть надходити безоплатно (як дарунок) від фізичних та юридичних осіб. Безоплатно отримані основні засоби враховуються за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за документами прийманняпередачі.
На підставі акта приймання-передачі вартість безкоштовно отриманих основних засобів відображається проводкою:
Д-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби»
К-т рахунку
№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів»
або
Д-т рахунку
№ 4500 «Неопераційні основні засоби»;
К-т рахунку
№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів».
При отриманні основних засобів за цінами, визначеними експертним шляхом, проводки щодо зношення не здійснюються.
Операції з безкоштовного отримання основних засобів оподатковуються згідно з чинним законодавством.
Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів. З метою приведення балансової вартості основних засобів у відповідність з ринковими цінами і умовами відтворення банки мають право здійснювати їх переоцінку.
Ринкова вартість основних засобів визначається експертним шляхом. При цьому балансова вартість об’єкта може збільшуватися (дооцінка) або зменшуватися (уцінка).
У випадку дооцінки складають бухгалтерську проводку:
Д-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби»;
№ 4500 «Неопераційні основні засоби».
К-т рахунку
№ 5] 00 «Результати переоцінки основних засобів».
У випадку уцінки вона здійснюється за рахунок дооцінки за цим об’єктом, а при недостачі останньої — за рахунок витрат банку з відображенням бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 5100 «Результати переоцінки основних засобів»;
№ 7499 «Інші небанківські операційні витрати», субрахунок «Переоцінка основних засобів».
К-т рахунків:
№ 1100 «Операційні основні засоби»;
№ 4500 «Неопераційні основні засоби».
Якщо ж під час наступної переоцінки вартість основних засобів зростає, то величина дооцінки враховується у складі доходів у розмірі раніше віднесеної на витрати суми оцінки конкретного об’єкта, а різниця — на кредит рахунку № 5100 «Результати переоцінки основних засобів». У подальшому за об’єктами, які цілком замортизовані або реалізуються, зазначена різниця дооцінки зараховується до складу прибутків бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
№ 5100 «Результат переоцінки основних засобів»;
К-т рахунку
№ 5030 «Прибутки минулих років».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)