Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 13.3. Облік зношення основних засобів

13.3. Облік зношення основних засобів


Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об’єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систематично і раціонально розподіляти протягом терміну корисного використання (його банк визначає самостійно) на витрати шляхом щомісячного нарахування амортизації.
Щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:
АВ = ЦП-Л В ,
N
де АВ — амортизаційні відрахування; ЦП — ціна придбання (або спорудження) об’єкта; ЛВ — ліквідаційна вартість (сума, яку банк планує отримати наприкінці строку використання, за мінусом очікуваних витрат на демонтаж, передачу чи продаж); N — визначений строк корисного використання в місяцях.
На нарахування амортизації за об’єктами виробничого призначення складається бухгалтерська проводка:
Д-т рахунку
№ 742 «Витрати па утримання власних основних засобів та нематеріальних активів», рахунок четвертого порядку
№ 7423 «Амортизація»;
К-т рахунку
№ 4409 «Знос операційних основних засобів».
Нарахування амортизації за об’єктами невиробничого призначення відноситься за рахунок власного прибутку, що залишається у розпорядженні банку:
Д-т рахунку
№ 5020 «Загальні резерви»;
К-т рахунку
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)