Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 13.4. Облік вибуття об’єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна передача

13.4. Облік вибуття об’єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна передача


Облік ліквідації основних засобів. На їх списання з балансу складають бухгалтерські проводки:
а) на суму зношення:
Д-т рахунку
№ 4409 «Знос операційних основних засобів»:
К-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби»,
або
Д-т рахунку
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів»;
К-т рахунку
№ 4500 «Неопераційні основні засоби».
б) на балансову вартість:
Д-т рахунків:
№ 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів»
або
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби»;
№ 4500 «Не операційні основні засоби».
Одержані від ліквідації різні види матеріалів або запчастин обліковуються поза балансом, а при їх реалізації виручка зараховується до непередбачених доходів бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
К-т рахунку
№ 6800 «Непередбачені доходи».
У процесі діяльності банку основні засоби можуть вибувати в результаті ліквідації через непридатність до подальшої експлуатації або реалізації чи безоплатної передачі.
Облік реалізації основних засобів. Під час реалізації може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації основних засобів.
У випадку перевищення виручки над балансовою вартістю об’єкта сума перевищення зараховується на кредит рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів», а при перевищенні балансової вартості над виручкою різниця відноситься на дебет рахунку № 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів». Розглянемо це на прикладах.
1. Випадок перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю об’єктів. На реалізацію автомобіля за 15 000 грн. при його первісній вартості 10 000 грн. і зношенні 2 000 грн. складають бухгалтерські проводки:
а) на списання зношення автомобіля, що підлягає реалізації:
Д-т рахунку
№ 4409 «Знос операційних основних засобів» 2000 грн.
К-т рахунку
№ 1100 «Операційні основні засоби» 2000 грн.
б) виходячи з залишкової (балансової) вартості об’єкта основних засобів (10 000 – 2000 = 8000 грн.) і ціни реалізації дебітора-покупця (15 000 грн.), визначається сума перевищення реалізації і відображається за кредитом рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів»:
Д-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 15 000 грн.
К-т рахунків:
№ 1100 «Операційні основні засоби» 8000 грн.
№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів» 7000 грн.
в) на надходження грошей від дебітора-покупця:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 15 000 грн.
К-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 15 000 грн.
При перевищенні балансової вартості над виручкою від реалізації об’єкта різниця відноситься на рахунок № 7490 такою бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 10 000 грн.
№ 4409 «Знос операційних основних засобів» (або
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів») 1000 грн.
№ 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів» 1000 грн.
К-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби» (або
№ 4500 «Неопераційні основні засоби») 15 000 грн.
Безоплатна передача основних засобів відображається такими ж бухгалтерськими проводками, як і їхня реалізація.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)