Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 15.6. Фінансові санкції та їх облік

15.6. Фінансові санкції та їх облік


За несвоєчасно сплачені суб’єктами оподаткування суми податків і неоподатковуваних платежів передбачені фінансові санкції. Після закінчення встановлених термінів сплати відповідних платежів не внесена сума вважається недоїмкою і утримується з нарахуванням пені (за невеликим винятком). Пеня нараховується із сум недоїмок за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірі, визначеному законодавством за окремими видами платежів, від 0,1 до 0,3 %. Виняток складає тільки прибутковий податок — 5 %.
Якщо законодавством щодо окремих видів платежів розмір пені не встановлено, нарахування пені на суму недоїмки здійснюється в розмірі 0,3 % суми недоїмки.
При надходженні сум для сплати недоїмки в першу чергу погашається недоїмка, а потім — пеня. При утриманні недоїмки на підставі рішення суду першочергово покриваються затрати, що пов’язані з утриманням.
Недоїмка за податками і неоподатковуваними платежами та нарахування пені можуть визначатись на підставі актів перевірок державних податкових інспекторів та працівників відповідних державних цільових фондів.
На суму дорахувань за результатами перевірки сум податків та інших платежів до бюджету передбачено дворазовий штраф, а при повторному порушенні протягом року п’ятиразовий. За неподання або несвоєчасне подання декларацій, розрахунків та інших документів для обчислення податків, а також неподання або несвоєчасне подання закладам банків платежів доручень на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів утримується штраф у розмірі 10 % належних до сплати сум податків та інших платежів до бюджету, внесків до державних цільових фондів.
Якщо банк у наступних балансах і звітах, а також розрахунках податків, до перевірки податковою інспекцією, усунув раніше допущені заниження прибутку (доходу) або іншого об’єкта оподаткування і письмово повідомив про це в державну податкову адміністрацію, то фінансові санкції у цьому випадку не застосовуються.
На виправлення помилок доцільно оформляти бухгалтерські довідки, де потрібно обгрунтовувати причини та необхідність змін у бухгалтерських записах. Такий підхід до організації обліку сприяє підвищенню його якості та зростанню авторитету бухгалтера як з боку державних податкових інспекторів, так і з боку колег-бухгалтерів.
Державні податкові адміністрації мають право накладання адміністративних штрафів у розмірі 5—10 мінімальних заробітних плат на службових осіб банків, винних у приховуванні (заниженні) прибутку (доходу) або приховуванні (необчисленні) інших об’єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку або веденні його з порушенням установленого порядку і перекрученні бухгалтерських звітів, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та інших платежів у бюджет.
Зважаючи на велику відповідальність за правильність та своєчасність сплати податків, зборів і внесків до державних цільових фондів, головні бухгалтери банків розробляють «Календарні сплати основних податків, зборів та внесків до державних цільових фондів» на місяць, квартал, півріччя, рік. У міру сплати податків, зборів та внесків дати сплати можна зафарбовувати різними кольорами (наприклад, синім кольором — якщо сплата проведена своєчасно, чорним — якщо сплата проведена із запізненням).
В окремих банках головні бухгалтери складають аналогічні календарі для звітності. За формою календарі звітності мало чим відрізняються від календарів сплати податків, зборів та внесків до державних цільових фондів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)