Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн-> 17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій

17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операційКредитні операції банків підрозділяють на активні та пасивні.
Активні кредитні операції — це операції з кредитування клієнтів і надання кредитів іншим банкам (міжбанківський кредит).
Пасивні кредитні операції— це операції з одержання міжбанківського кредиту в НБУ і в інших банках.
Аудит активних операцій здійснюється з метою:
— перевірки законності здійснюваних банком операцій;
— аналізу й оцінки ризику кредитних операцій;
— оцінки якості управління активними операціями.
Інформаційними джерелами для перевірки кредитних операцій є:
— нормативні документи Національного банку України;
— угоди про надання кредиту;
— угоди і документи про забезпечення зобов’язань з кредитування;
— угоди про заставу майна;
— кредитні справи клієнтів;
— регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, особисті рахунки, обігово-сальдові відомості);
— баланси клієнтів і банку.
Як механізм (програма) здійснення внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій рекомендується використовувати оцінкову таблицю такої структури і змісту:

№ з/п Аудитором перевіряється Повинно бути встановлено
1. Повнота поданих клієнт – одержання кредиту Наявність необхідних документів згідно вимог
2. Обгрунтованість відачі кредитів (забезпеченість):

— бланкових; банків;

— під гарантії страхових компаній;

— під заставу

Рівні (ступені) ризику

1. Наявність протоколу засідання кредитної комісії з надання позички

2. Наявність розрахунків ступенів ризику

3. Юридична відповідність кредитних угод або документів, що забезпечують виконання зобов’язань з кредитування

3. Дотримання визначеного нормативними документами НБУ порядку відкриття, ведення і закриття позичкових рахунків 1. Наявність необхідних документів на відкриття позичкових рахунків

2. Наявність розпорядження керівника банку

4. Правильність нарахування, оформлення і утримання відсотків за позичками Відповідність нормативним (рекомендаційним) документам і листам НБУ
5. Наявність простроченої заборгованості з кредитів; правильність її обліку 1. Дотримання строків пролонгування

2. Своєчасне віднесення до простроченої заборгованості

3. Нарахування відсотків за заборгованістю; чи віднесені вони за рахунок власного прибутку

6. Оцінка стану і реальності простроченої заборгованості Правильність віднесення простроченої заборгованості ДО:

— сумнівної;

— небезпечної;

— безнадійної

7. Наявність і своєчасність створення і використання резерву витрат за позичками 1. Можливість

2. Своєчасність

3. Достатність розмірів

8. Оцінка виданих кредитів за ступенем ризику 1. Проведення розрахунків за

2. Оцінка ризику видачі кредиту

9. Своєчасність і правильність списання на результати діяльності безнадійно виданих кредитів 1. За рахунок резерву втрат за позичками

2. За рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку (спецфондів)

Найбільш типовими порушеннями, що можуть бути виявлені при перевірці кредитних операцій, є:
— недостатнє обгрунтування виданих позичок;
— невірне нарахування відсотків;
— несвоєчасне віднесення прострочених позичок на призначений для цього рахунок;
— відсутність або недостатній розмір резерву на можливі збитки за позичками;
— юридична неправомірність кредитних і заставних угод і відносин і т. ін.
Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)