Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік у бюджетних організаціях - конспект лекцій (УДПСУ) скачати онлайн-> 4. Облік депозитних сум

4. Облік депозитних сум


Депозитні суми – це кошти, що надходять у бюджетну установу для тимчасового зберігання (кошти хворих, що перебувають у лікувальних закладах; застави; кошти по невирішених судових справах; суми невиданої заробітної плати працівникам т.п.). Ці кошти не дозволяється використовувати, вони зберігаються, а пізніше повертаються власнику.
Збереження депозитних сум обмежується строками, встановленими чинними актами України. Так, строк зберігання сум, які належать фізичним та юридичним особам, складає три роки. Суми, які підлягають передачі бюджетним установам, зберігаються до 31 грудня того року, в якому вони були внесені. Після закінчення цих термінів суми з балансу списуються і перераховуються в дохід того бюджету, за рахунок якого фінансується установа.
Депозитні суми зберігаються на окремому рахунку.
Кошти з рахунків за депозитними сумами видаються установами за іменним чеками або перераховуються платіжними дорученнями на ім’я тих осіб чи організацій, які їх отримують.
Відповідальність за правильність перерахування і видачі депозитних сум покладається на керівника установи.
Порядок зберігання і використання установами депозитних сум в іноземній валюті, що знаходяться як на території України, так і за кордоном, встановлюється відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством фінансів України.
Синтетичний облік депозитних сум ведеться на субрахунках 315 “Поточні рахунки для обліку депозитних сум” та 325 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум”. По дебету записується надходження депозитних сум. По кредиту записується повернення депозитних усм власнику і перерахування цих сум в бюджет, якщо закінчується термін зберігання. Сальдо дебетове показує наявність депозитних сум на рахунку.
Операції по руху депозитних сум відображаються в меморіальному ордері 3.
Синтетичний облік розрахунків по депозитних сумах ведеться на субрахунку 672 “Розрахунки за депозитними сумами”. По кредиту записується виникнення розрахунків з власниками депозитних сум при їх надходженні. По дебету записується погашення заборгованості по депозитних сумах при поверненні їх власнику і списання з балансу заборгованості по депозитних сумах, по яких закінчився термін зберігання. Сальдо кредитове показує непогашену заборгованість бюджетної установи перед власником депозитних сум.
Аналітичний облік депозитних сум ведеться за кожним одержувачем на картках ф. 292-а (у книзі ф. 292).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік у бюджетних організаціях - конспект лекцій (УДПСУ)