Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Депозитарії комерційних банків

Депозитарії комерційних банків


Під депозитарною діяльністю розуміють надання послуг зі зберігання (депонування) цінних паперів та виконання доручень зі реалізації прав, що засвідчені цінними паперами. Для цього при банках створюються спеціалізовані підрозділи – депозитарії цінних паперів.
Основними функціями депозитаріїв комерційних банків є:
– знерухомлення або дематеріалізація цінних паперів при прийнятті їх на збереження;
– виконання за допомогою ЕОМ бухгалтерських проводок із переказу та вилучення з обігу цінних паперів, що знаходяться на збереженні;
– створення комп’ютерної бухгалтерської заставної системи цінних паперів, що знаходяться на зберіганні;
– вилучення цінних паперів на звичайній і терміновій основі;
– надання комплексних послуг зі зберігання цінних паперів: ведення реєстру акціонерів, нарахування, виплата процентів і дивідендів та ін.
Клієнтами депозитарію комерційних банків є емітенти, індивідуальні та інституціональні інвестори. Депозитарний облік цінних паперів може організовуватись банками у двох основних формах:
– знерухомлення – заміна емітованих цінних паперів єдиним глобальним сертифікатом, що зберігається у депозитарії, з відкриттям кожному з власників даного сертифіката окремих ДЕПО-рахунків;
– повна дематеріалізація цінних паперів – емісія цінних паперів у вигляді електронних записів за допомогою комп’ютерної системи.
Зберігання цінних паперів у депозитаріях організовується за двома видами:
– відокремленим (закритим) – сертифікати цінних паперів, довірені депозитарію власниками даних цінних паперів, зберігаються окремо від цінних паперів інших клієнтів та цінних паперів, що належать самому депозитарію (тобто банку);
– колективним (відкритим) – цінні папери, передані на зберігання до депозитарію, є частковою власністю всіх клієнтів депозитарію, що здали йому на зберігання цінні папери того ж випуску. Належність цінних паперів конкретним клієнтам не ідентифікується за номерами та серіями. Клієнти депозитарію є власниками певної кількості цінних паперів, рівної кількості внесених ними на зберігання паперів. Зберігання цінних паперів у депозитарії комерційного банку здійснюється на основі їх поділу на класи залежно від їх якісного стану.
Основним завданням депозитарію, поряд із знерухомленням та дематеріалізацією цінних паперів, є організація їх обліку на основі ведення рахунків ДЕПО та забезпечення їх переказу по рахунках ДЕПО згідно з укладеними угодами. Виходячи з життєвого циклу кожного випуску цінних паперів, операції переказу, що здійснюються депозитарієм, поділяються на три класи:
– перекази в процесі емісії випуску;
– перекази на стадії вторинного обігу ЦП;
– перекази в процесі погашення (вилучення з обігу) ЦП.
Кожен клас операцій поєднує, в свою чергу, операції в межах депозитарію одного комерційного банку і операції переказу цінних паперів по рахунках депозитаріїв різних комерційних банків (міждепозитарні операції).
Таким чином, депозитарії комерційних банків дозволяють максимально наблизити у часі момент платежу та переходу прав власності за операціями з цінними паперами, прискорити їх фізичне надходження до нового власника, що значно пришвидшує завершення угод із цінними паперами та сприяє розвитку фондового ринку в цілому.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)