Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія релігій (Лубський В.І.) скачати онлайн-> Езотеричні об’єднання і течії

Езотеричні об’єднання і течії


Езотеричні (від гр. – таємний, внутрішній) об’єднання – це, як правило, позавіросповідні містичні течії, що виникли на межі XIX-XX ст. як опозиція офіційній ідеології традиційних релігій. Увібравши в себе езотеричні традиції різних епох, вчення сучасних езотериків включили в себе віру в існування надприродного світу, містичні уявлення про нього, магічні засоби спілкування з ним, підкорення його своїм інтересам. Усі засновники езотеричних течій переконані, що тільки вони дають надзвичайно глибокі позитивні знання про світ, приховані від “непосвячених”.

Теософія – релігійно-філософське вчення про можливість містичного та інтуїтивного пізнання Бога шляхом безпосередніх контактів з надприродними силами. Теософія базується на суб’єктивному містичному досвіді, в результаті якого людина отримує об’явлення Боже, викладаючи його як певну систему поглядів. Найвідомішим на сьогодні теософом була Олена Блаватська, родом з України, яка заснувала Світове теософське товариство (1875). Запропонована авторкою у багатотомній праці “Таємна доктрина” специфічна езотерична (таємна) система претендує на універсальну релігію, що, будучи синтезом різних релігійних доктрин (езотеричного буддизму, тибецького ламаїзму, індійського містицизму, кабали, єгипетської і грецької міфології, спіритуалізму, масонства тощо), прагне розкрити тотожність таємного змісту всіх релігійних символів. Спираючись на вчення Парацельса, Бьоме, Сен-Мартена, Сведенборга, В. Соловйова, який вважав теософію вищим синтезом пізнання (раціонального, емпіричного знання з містикою), О. Блаватська детально схематизує космологічні й антропологічні процеси, подаючи еволюцію Всесвіту і людства у відповідності зі східними езотеричними традиціями, які постулюють існування семичленної ієрархії “планів” (рівнів). Вважається, що вчення Блаватської стало кардинальною концепцією, яка лежить в основі теоретичних концепцій переважної більшості течій “ньюейджа”. Сьогодні послідовники О. Блаватської є в багатьох країнах. Діє Теософське товариство і в Україні. 1995 р. при Київському ліцеї ім. Муравйова-Апостола відкрито 2,5-річну Школу теософії.

Братство Грааля – міжнародний рух, що виник у Німеччині в 1928 р. на основі явленого людству Об’явлення св. Грааля, що його отримав Абрру-шин (Оскар Ернст Бернгарт, 1875-1914). Оприлюднивши об’явлення в своїй книзі “У світлі істини”, Абрру-шин запропонував релігійне розуміння світобудови, місця і призначення в ній людини. Перебуваючи у найвищому й найчистішому джерелі істини і духовності —Кришталевому палаці, св. Грааль через Абрру-шина пояснює людству різницю між Сином Божим і сином людським, причини духовної смерті, спосіб входження в стан апокаліпсису, характер жіночого і чоловічого первнів та роль їх у творенні, різницю між первісним і вторинним Творенням, між Божественним, Духовним і Сутнісним, дари, дані людству, тощо. Метою руху є поширення істинного знання, розвиток самосвідомості, особистої відповідальності особи, одухотворення всіх здібностей людини. Організаційно Братство Грааля почалося із зареєстрованої 1932р. у Берліні “”Натурфілософської спілки послідовників Грааля”, поступово поширюючись в інших європейських країнах. Особливий розвиток рух отримав з 1950 р. з утворенням Міжнародного фонду об’явлення Грааля, який займається друком і розповсюдженням творів Абрру-шина, книжок пов’язаних з його ім’ям, а також перекладом їх на інші мови. У наш час Братство Грааля має круги (філії) у більшості європейських країн; США, Канаді, Австралії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія релігій (Лубський В.І.)