Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія релігій (Лубський В.І.) скачати онлайн-> СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Першоджерела

 • Авеста. – М., 1994.
 • Апокрифы древних христиан. – М., 1989.
 • Біблія. Святе Письмо Старого і Нового Завіту.
 • Бхагавад Гіта як вона є. – К., 1990.
 • Велесова книга. – К., 1997.
 • Дао дэ цзын. Книга пути к добродетели. Учение Лао-цзы. – К., 1992.
 • Датаки. – М., 1989.
 • Книга мертвых. – С-Пб., 2001.
 • Катехізис. – К., 1993.
 • Кодзики. – М., 1995, т. 1,2.
 • Конфуций. Изречения. – М., 1994.
 • Конфуций. Я верю в древность. – М, 1995.
 • Коран. – М., 1989
 • Лао-цзы. Дао дэ цзын. Книга о пути к силе. – М., 1993.
 • Тора. – М., 1993.
 • Упанишады. – М., 1992.

Загальна література

 • Академічне релігієзнавство / За ред. A.M. Колодного. – К., 2000.
 • Бублик С.Л. Релігієзнавство. – К., 1999.
 • Васильев Л.С. История Востока. В 2 томах. – М., 1998.
 • Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект. – К., 2001.
 • Історія релігії в Україні / За ред. A.M. Колодного. – К., 1999.
 • Лубський В.І., Козленко В.М., Лубська М.В. Історія релігій. – К.: Тандем, 2002.
 • Історія світової релігієзнавчої думки. – К., 1997.
 • Иллюстрированная история религий. В 2 томах. – М., 1992.
 • Колодний A.M. Релігія в духовному житті українського народу. – К., 1994.
 • Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.
 • Малерб М. Религия человечества. – СПб., 1997.
 • Мень А. История религии. В 7 томах. – М., 1991-1992.
 • Основы религиоведения. – М., 1998.
 • Павлов С., Мезенцев К., Любінцева К. Географія релігій. – К., 1998.
 • Релігієзнавство / За ред. М.М. Заковича. – К.: Академвидав, 2002.
 • Релігієзнавство / За ред. В.І. Лубського. – К., 2000.

Релігієзнавство. Лубський В.І., Лубська М.В., Теремко В.І. – К.: Академвидав, 2003.

Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. За ред. Колодного A.M. – К., 1996.

Релігієзнавчий словник / За ред. A.M. Колодного. – К., 1997.

Религия: история и современность. – М., 1998.

Религиозные традиции мира. В 2 томах. – М., 1996.

Словарь символов. – М., 1994.

Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1998.

Токарев С.А. Религии в истории народов мира. – М., 1986.

Торчинов Е.А. Религии мира. – С-Пб., 1997.

Черній А.Л. Релігієзнавство. – К.: Академвидав., 2002.

Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

Яблоков И.Н. Религиоведение. – М., 1998.

Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований – С-Пб., 1997.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія релігій (Лубський В.І.)