Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Основні умови, принципи та загальна характеристика валютних операцій

Основні умови, принципи та загальна характеристика валютних операцій


Основні умови та принципи проведення валютних операцій юридичними і фізичними особами в Україні регламентує Декрет Кабінету Міністрів “Про валютне регулювання та валютний контроль” від 19.02.1993 р. Відповідно до нього суб’єкти валютних операцій розподіляються на дві категорії: резидентів і нерезидентів.
Класифікація суб’єктів валютних операцій.
Резиденти:
– фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі і ті, що тимчасово перебувають за кордоном;
– юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;
– дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.
Нерезиденти:
– фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі й ті, що тимчасово перебувають на території України;
– юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави;
– розташовані на території України зарубіжні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва.
Операції з іноземною валютою опосередковують уповноважені комерційні банки. Ці операції є об’єктами валютного регулювання.
До валютних цінностей відносять: іноземну валюту, цінні папери в іноземній валюті, дорогоцінні метали (золото, срібло, платина), природне дорогоцінне каміння.
Комерційні банки, котрі отримали ліцензію НБУ, можуть здійснювати такі операції з валютними цінностями:
– ведення валютних рахунків клієнтів;
– неторговельні операції.
– встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками:
– прямі кореспондентські відносини.;
– через кореспондентські розрахунки уповноваженого банку;
– операції за міжнародними торговельними розрахунками;
– операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;
– операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку;
– операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках;
– валютні операції на міжнародних грошових ринках;
– операції з монетарними металами на внутрішньому ринку;
– операції з монетарними металами на міжнародному ринку.
Види операцій із валютними цінностями
Поточні валютні операції:
– розрахунки за товари, роботи і послуги, за експорт й імпорт;
– перекази, погашення короткострокових кредитів тощо.
Операції, пов’язані з рухом капіталу:
– прямі інвестиції, тобто вклади в статутний капітал підприємств;
– портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;
– довгострокове кредитування тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)