Теми рефератів.


1.                   Виникнення класичної екології та її предмет.

2.                   Еволюція предмету екології.

3.                   Диференціація і інтеграція екологічного знання.

4.                   Категоріальні засади екологічного знання.

5.                   Багатоаспектність предмету сучасної екології.

6.                   Парадигмальні орієнтації сучасної екології.

7.                   Гуманітарні проблеми в сучасній екології: глобальна екологія, екологія культури, екологія духу.

8.                   Світоглядні аспекти екологічного знання.

9.                   Постнекласичний етап в сучасній екології.

10.               Сучасна екологія як метанаука.

11.               Екологізм як ідеологія нового цивілізаційного розвитку.

12.               Філософія сучасної екології та її проблеми.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко)