Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Валютний ризик та методи його мінімізації. Валютна позиція

Валютний ризик та методи його мінімізації. Валютна позиція


Валютний ризик – це ймовірність виникнення можливих збитків унаслідок несприятливих змін курсів іноземних валют. Фактори, які впливають на ризик, можна розподілити на дві групи.
Фактори впливу на валютний ризик.
Збільшують ризик:
– коливання валютних курсів;
– відкриті валютні позиції.
Зменшують ризик:
– ліміти позицій за валютами;
– контроль за ризикам з боку керівництва;
– використання методів хеджування.
Методами хеджування (страхування) валютного ризику є:
– погодження надходжень і платежів (структурне балансування);
– “валютні кошики” – набір валют, об’єднаних у певних пропорціях, тобто курс валюти стосовно певного набору інших валют;
– методи короткострокового хеджування – поєднують форвардні, опціонні угоди та угоди “своп”;
– методи довгострокового хеджування – фінансові ф’ючерси і дисконтування вимог у валюті (уступка права вимоги боргу в іноземній валюті замість негайно сплаченої суми банком у національній або іншій валюті).
Валютна позиція банку – це співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових та позабалансових зобов’язань у цій же валюті. Вона буває:
– відкрита – не дорівнює нулю, веде за собою додатковий ризик у разі зміни валютного курсу;
– відкрита довга – вартість активів та позабалансових вимог перевищує вартість пасивів та позабалансових зобов’язань у кожній іноземній валюті. Банк може понести втрати у разі збільшення курсу національної валюти щодо іноземної валюти;
– відкрита коротка – вартість пасивів та позабалансових зобов’язань перевищує вартість активів та позабалансових вимог у кожній іноземній валюті. Банк може понести додаткові витрати у разі збільшення курсу іноземної валюти щодо національної валюти;
– закрита – дорівнює нулю.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)