Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> ЗМІСТ

ЗМІСТ


Вступ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ.
Розділ 1. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
1.1. Релігія І СВІТОГЛЯД
1.2. Об’єкт і предмет релігієзнавства
Навчальний тренінг
Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ПЕРВІСНІ ВІРУВАННЯ
2.1. Причини виникнення та поширення релігії
2.2. Первісні вірування та їх еволюція
Навчальний тренінг
Розділ 3. РОДОПЛЕМІННІ КУЛЬТИ ТА МІФОЛОГІЯ
3.1. Релігії Стародавнього Сходу
3.2. Релігія у Стародавній Греції
3.3. Релігія у Стародавньому Римі
3.4. Релігія давніх слов’ян
Навчальний тренінг
Розділ 4. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ
4.1. Віровчення і культ індуїзму
4.2. Конфуціанство як соціально-філософське вчення і релігія
4.3. Історичні форми та особливості догматики й культу іудаїзму
4.3.1. Іудаїзм — перша у світі монотеїстична релігія
4.3.2. Джерела віровчення і культу іудаїзму
4.3.3. Доктрина іудаїзму
Навчальний тренінг
Розділ 5. БУДДИЗМ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
5.1. Умови виникнення і становлення буддизму
5.2. Доктрина буддизму
5.3. Основні напрями у буддизмі: хінаяна, махаяна, ламаїзм
Навчальний тренінг
Розділ 6. ХРИСТИЯНСТВО: ВИТОКИ, ВІРОВЧЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ
6.1. Основи християнського віровчення і культу
6.2. Католицизм і православ’я
6.2.1. Відмінності догматики та культу в католицизмі і православ’ї
6.2.2. Відмінності в організації в католицизмі і православ’ї
6.3. Протестантизм: його зміст і різновиди
Навчальний тренінг
Розділ 7. ІСЛАМ: ВІРОВЧЕННЯ, КУЛЬТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
7.1. Зміст ісламу та його соціальна функція
7.2. Основні напрями в ісламі: сунізм і шиїзм. Панісламізм і сучасний ісламський фундаменталізм
Навчальний тренінг
Розділ 8. СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ КУЛЬТИ І НЕОРЕЛІГІЇ.
8.1. Особливості класифікації віровчень неорелігій і їх культів
8.2. Нетрадиційні культи та неорелігії в Україні
Навчальний тренінг
Розділ 9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ РЕЛІПЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Навчальний тренінг
Розділ 10. РЕЛІГІЯ І ДУХОВНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА
10.1. Релігійне вільнодумство як явище духовної культури
10.2. Вільнодумство і свобода совісті в історії України
Навчальний тренінг
Розділ 11. СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Навчальний тренінг
ПІСЛЯМОВА
СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ
Додатки
Додаток 1. ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО РЕЛІГІЮ
Додаток 2. ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ
Додаток 2.1. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ УКРАЇНИ
Додаток 2.2 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Витяг) Стаття 35
Додаток 2.3 ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ”
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Розділ III. МАЙНОВИЙ СТАН РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Розділ IV. ПРАВА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СВОБОДОЮ ВІРОСПОВІДАННЯ
Розділ V. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА НА ЇХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Розділ VI. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Додаток 2.4 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “ПРО МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПАРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, МІГРАЦІЙ ТА КУЛЬТІВ”
Додаток 2.5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Додаток 2.6 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “ПРО ПОВЕРНЕННЯ РЕЛІГІЙНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ КУЛЬТОВОГО МАЙНА”
Додаток 2.7. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Додаток 2.8 ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО АЛЬТЕРНАТИВНУ (НЕВІЙСЬКОВУ) СЛУЖБУ”
Додаток 2.9 ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ”
Додаток 2.10 ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”
Додаток 3. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ
Додаток 3.2 КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Додаток 3.3. МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА
Додаток 3.4 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ФОРМ НЕТЕРПИМОСТІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ОСНОВІ РЕЛІГІЙ АБО ПЕРЕКОНАНЬ
Додаток 3.5 КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ
Додаток 3.6 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ АБО ЕТНІЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ ТА МОВНИХ МЕНШИН
Додаток 3.7 РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Додаток 3.8 ПАРИЗЬКА ХАРТІЯ ДЛЯ НОВОЇ ЄВРОПИ
Додаток 3.9 КОНВЕНЦІЯ ПРО СТАТУС БІЖЕНЦІВ
Додаток 3.10 ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Додаток 3.11 МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ УСІХ ТРУДЯЩИХ-МІГРАНТІВІ ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ
Додаток 3.12 ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ВІДЕНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ – УЧАСНИЦЬ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ
Додаток 4. Кількість релігійних організацій в Україні
Додаток 5 ХРИСТИЯНСТВО. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Додаток 6 ІСЛАМ. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Головні свята мусульман
Мусульманський місячний календар
З висловлювань Мухаммеда
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ
ЛІТЕРАТУРАПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)