Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Навчальний тренінг

Навчальний тренінг


Запитання і завдання для самоконтролю

1. Як трактується проблема походження релігії представниками концепції и прамонотеїзму”?

2. Чому прибічники гіпотези “дорелігійноі епохи” стверджують, що у людей ранніх етапів історії не було релігійних вірувань?

3. Чи можна стверджувати, що релігія — тимчасовий суспільний інститут? Доведіть свою думку.

А. Які соціальні причини поширення і функціонування релігії актуальні сьогодні?

Ь.На вашу думку, чи всі психологічні причини виникнення й існування релігії рівнозначні? Доведіть свою позицію.

6. У чому полягають особливості гносеологічних причин виникнення та існування релігії?

7. Чим характеризувався світогляд людей за первіснообщинного ладу?

8. Як виявляється анімізм у вірі?

9. Охарактеризуйте тотемізм як раннє вірування народів світу.

10. На вашу думку, чи є шаманство вірою? Доведіть свою позицію.

11. Визначте причини поширення магії в сучасному світі.

12. Хто вперше став вивчати феномен фетишизму? Що є соціальним підґрунтям фетишистських уявлень сьогодні?

13. Охарактеризуйте антропосоціоморфістський світогляд як цілісне соціальне явище.

14. На вашу думку, чи сприяють наслідки сучасної науково-технічної революції існуванню релігійних відносин? Доведіть свою позицію.

І. Визначте ключове словосполучення у твердженні: “Релігія не могла виникнути доти, доки у процесі матеріального виробництва не почав створюватися … як матеріальне забезпечення потреб духовної сфери життя і діяльності людей, у тому числі і релігії”.

П. Визначте групи причин виникнення, поширення і функціонування релігії: 1) етнографічні; 2) соціальні; 3) політичні; 4) психологічні; 5) кліматичні; 6) гносеологічні.

ІП. Визначте світоглядний антропоморфізм як поняття. IV. Визначте анімізм як поняття. V. Визначте тотемізм як поняття. VI. Визначте шаманство як поняття.

VII. Визначте магію як поняття.

VIII. Визначте принципи, на яких ґрунтується магічне мислення: 1) закон подібності; 2) закон контакту; 3) закон співіснування.

IX. Знайдіть відповідність понять їх змісту:

А. Імітативна магія.

Б. Контактна магія.

1. Чаклунські прийоми, що ґрунтуються на законі подібності.

2. Чаклунські прийоми, базовані на законі контакту.

X. Завершіть твердження: “Для етапу світоглядницького соціоморфізму характерні такі ранні вірування, як …”.

XI. Доповніть перелік видів ворожіння у мантиці на підставі: 1) руху небесних тіл; 2) лопаткової кістки тварин; 3) вигляду внутрішніх органів тварин; 4) інших підстав.

XII. Визначте аніматизм як поняття.

XIII. Визначте фетиш як поняття.

XIV. Завершіть умовивід ключовими словами: “Аитропосоціоморфістський світогляд як цілісний процес має два аспекти, а саме…”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)