Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Навчальний тренінг

Навчальний тренінг


Запитання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягають функції релігії у суспільстві?

2. Що було основою релігійної системи Стародавнього Китаю?

З .Які пізнавальні джерела допомагають з’ясовувати зміст та соціальні функції давньогрецької релігії? Наведіть приклади.

4. Чому поеми Гомера “Іліада”та “Одіссея”називаються енциклопедіями життя і діяльності давніх греків?

5. Чим була зумовлена віра в Землю як верховне божество у давньогрецькій релігії догомерівського періоду?

6. Який культ давньогрецького періоду в розвитку релігії став прототипом культу святих у християнстві?

7. Центральною фігурою якого культу є напівбог Геракл? Які зміни відбулися у давньогрецькій релігії післягомерівського періоду?

9. Хто з авторів Стародавньої Греції використовував сюжети і теми міфів у своїх поемах і трагедіях?

10. Чим займалися жерці у Стародавньому Римі?

11. Як ви розумієте ієрократію як суспільне явище Стародавнього Риму?

12. Чому у Стародавньому Римі вважалося, що поповнення пантеону новими богами підсилює могутність римлян?

13. Вірування римлян характеризувалися тим, що релігія не викликала в них священного трепету, екстазу. Поясніть чому.

14. Як еволюціонували релігійні уявлення слов’ян-праукраїнців?

15. У чому полягала основна особливість землеробської дохристиянської релігії?

16. Якими були споруди-святині у культі міських богів пра-слов’ян? Яким було їх функціональне призначення?

17. Доведіть, що історія релігії — це послідовний і спадкоємний еволюційний процес.

Тести

І. Визначте країну, в якій вперше виникла державна форма релігії: 1) Рим; 2) Греція; 3) Єгипет.

П. Стародавній твір “Епос про Гільгамеша” написаний автором, який жив у: 1) Єгипті; 2) Месопотамії; 3) Китаї; 4) Римі.

III. У Стародавньому Китаї діяльність жерців спрямовувалася на: 1) збереження усталеності соціальної структури суспільства; 2) містичне прозріння; 3) виконання адміністративних функцій; 4) виконання ритуалів і церемоній як справи державної ваги.

IV. Знайдіть відповідність між автором та назвою давньогрецького твору:

А. Гесіод. 1. “Іліада”, “Одіссея”.

Б. Гомер. 2. “Праця і дні”, “Теогонія

V. Релігія догомерівського періоду виявлялася у культах: 1) землі; 2) предків; 3) героїв; 4) небесних світил; б) природних явищ.

VI. Визначте кількість подвигів Геракла: а) 6; б) 7; в) 10; г)12;д) 14.

VII. Завершіть визначення: “Сукупність усіх богів будь-якої релігії називається…”: 1) пантеоном; 2) храмовим культом; 3) церквою.

VIII. Завершіть твердження: “В особистій діяльності боги Олімпу…”: 1) субординовані; 2) підпорядковані; 3) автономні; 4) незалежні.

IХ. Знайдіть відповідність між афоризмом та його тлумаченням:

А. Царство Аїда 1. Марна праця.

Б. Сізіфонова праця 2. Непереборні труднощі.

В. Танталові муки 3. Підземне царство.

Г. Нитки Аріадни 4. Життєвий успіх.

X. Завершіть визначення поняття: “Жерці,у політеїстичних релігіях — це…”.

XI. Знайдіть відповідність:

A. Юпітер. 1. Бог моря.

Б. Марс. 2. Покровителька жінок і шлюбу.

B. Мінерва. 3. Богиня рослинництва.

Г. Венера. 4. Богиня кохання і родючості.

Д. Вулкан. 5. Богиня мудрості, покровителька ремесел

Е. Церера. 6. Бог вогню і ковальського ремесла.

Ж. Аполлон. 7. Бог війни.

К. Юнона. 8. Бог Сонця і світла.

Л. Меркурій. 9. Бог неба, блискавки і грому.

М. Нептун 10. Покровитель мандрівників і торгівців.

Н. Діана. 11. Богиня Місяця.

XII. Світогляд слов’ян-праукраїнців був сукупністю: 1) антропоморфного анімізму; 2) фетишизму; 3) магії; 4) чаклунства; б) тотемізму.

ХШ. Визначте культ Землі у землеробських віруваннях слов’ян: 1) Деметра; 2) Земля-годувальниця; 3) Берегиня; 4) Купало. XIV. Знайдіть відповідність:

A. Перун. 1. Бог кохання.

Б. Дажбог. 2. Родоначальник богів.

B. Сварог. 3. Бог-громовержець.

Г. Стрибог. 4. Бог вітру.

Д. Велес. 5. Бог війни,

Е. Берегиня 6. Бог Сонця.

Ж. Ярило. 7. Бог скотарства.

К. Купало. 8. Бог літа, плодових дерев і літніх квітів.

Л. Лель. 9. Велика богиня, мати всього існуючого.

М. Радегай. 10. Бог кохання і веселощів.

Н. Золота баба 11. Богиня тиші і спокою, домашнього статку

XV. Визначте логічну послідовність еволюції релігії:

1. Політеїзм. 1. Національні релігії.

2. Монотеїзм. 2. Ранні вірування.

3. Родоплемінні культи.

4. Світові релігії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)