Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Розділ 4. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Розділ 4. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ


Не роби людині того, чого не бажаєш собі. І тоді зникне ненависть у державі, щезне розлад у сім’ї.

Національні (народно-національні) релігії — один з історичних типів релігій. Вони генетично пов’язані з родоплемінними релігіями, є їхнім продовженням через трансформацію й асиміляцію елементів їх обрядів і культів. Проте, на відміну від родоплемінних релігій, національні релігії формувались і еволюціонували під час становлення і розвитку класового суспільства, утворення народностей і націй. їхніми носіями є, як правило, представники одного етносу; особи іншої етнічної належності можуть стати їх послідовниками лише за умови виконання певних вимог.

Для національних релігій характерними є: детальна ритуалізація буденної поведінки людей (приймання їжі, дотримання гігієнічних правил, обмивання тощо); специфічна обрядовість; сувора система релігійних настанов і заборон, що ускладнюють спілкування з іновірцями. Основною в них є дезінтегративна соціальна функція. Водночас їхнє віровчення і культ сприяють інтеграції релігійності й етноцентризму, слугують чинником ізоляції та відособлення одного етносу від іншого, часто використовуються для обґрунтування ідеї національної ідентичності, поширення серед віруючих націоналістичних настроїв, посилення міжнаціонального розбрату.

Сучасне релігієзнавство відносить до національних релігій брахманізм, даосизм, зороастризм, синтоїзм, сикхізм, джайнізм, парсизм тощо. Найбільш поширеними, впливовими і численними серед них є індуїзм, конфуціанство та іудаїзм.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)