Питання для перевірки.


1.На яких методологічних засадах формувалось екологічне знання в античності?

2. В чому суть космологічно-цілісного підходу до вивчення природи?

3. Якими є принципи систематики К.Ліннея і їх роль в розвитку екології?

4. Яку роль в розвитку екології відіграли дослідження і еволюційні ідеї видатних натуралістів Ламарка, Бюффона, Гумбольдта?

5. Чому еволюційна парадигма утвердила новий етап в розвитку екології?

6. Яким є внесок в розвиток екології Ч.Дарвіна?

7. Яке місце в екології посідає вчення про біосферу?

8. Яким є взаємовідношення емпіричного і теоретичного знання в сучасній екології?

9. Як класифікують екологічні закони теоретики і методологи сучасної екології?

10. Які основні закони вивчає екологія?

11.Що таке екосистема?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко)