Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Навчальний тренінг

Навчальний тренінг


Запитання і завдання для самоконтролю

1. Чи правомірне визначення буддизму, християнства та ісламу як трьох світових релігій?

2. Знайдіть на сучасній політичній карті світу країни, в яких більшість населення сповідує буддизм.

3. Чи справедливо стверджувати, що буддизм створив і розвинув не тільки релігійні уявлення, культи, філософію, а й справжню цивілізацій ну систему? Доведіть свою думку.

4. У чому полягає характерна особливість буддизму як релігійного вчення?

б. Що стало соціальною причиною виникнення буддизму? 6. Яка подія започаткувала існування буддизму як релігії?

7. Якими чеснотами віруючі наділили Сіддхартху Вчителя і Сіддхартху-бога?

8. У чому полягає принципова відмінність доктрини буддизму від доктрин інших світових релігій?

9. На вашу думку, чому пізнання “чотирьох істин” нагадує принципи лікування людини?

10. Що є кінцевою метою “восьмиступінчастого шляху” в буддизмі?

11. Чи відрізняється трактуваннякарми у буддизмі від індуїстського її трактування?

12. Я кий політичний та психологічний зміст закладено у категорію “карма”?

13. Проаналізуйте медитацію як негативне і як позитивне явище.

14. На вашу думку, який вплив на загальний культурний рівень держави має членство в сангхі переважної більшості представників усіх верств населення буддистської країни?

15. З позиції наукового розуміння сутності релігії доведіть, що буддизм — це релігія.

16. У чому полягає концептуальна відмінність у буддійських напрямах хінаяна і махаяна?

17. Чому в ламаїзмі буддизм досяг найбільш завершеного вигляду світової релігії?

18. На вашу думку, чи справедливе твердження, що буддизм є глибоко асоціальним за своєю суттю вченням?

Тести

I. Визначте “найстаршу” світову релігію: 1) іслам; 2) буддизм; 3) християнство.

II. Визначте час виникнення буддизму: 1) І ст. н. е.; 2) VI ст. дон. е.; 3) Шст. дон. е.

III. Визначте ключові слова у твердженні: “Буддизм сформувався як релігія-протест проти… і проти його соціальної опори

IV. Визначте ключове слово у твердженні: “Буддизм вперше у давньоіндійському суспільстві звернувся до людини як до…”.

V. Визначте основоположника буддизму: 1) Шуддходаан; 2) Шак’ямуні; 3) Майя.

VI. Твердження “Згідно із вченням буддизму, під впливом вчинків людини змінюється її буття”: 1) правильне; 2) неправильне.

VII. Твердження “Буддизм вчить, що доля людини залежить від її власних зусиль у процесі постійної та свідомої роботи над собою”: 1) правильне; 2) неправильне.

А Страждання як частина життя 1 Практичний шлях тамування бажань і пристрастей
Б Причина страждань 2 Припинення випробувань бажань
В Шляхи подолання страждань 3 Прагнення задоволень, грошей, могутності за життя
Г Звільнення від страждань 4 Страждання як протилежність діяльності — це мука, страх і тривога

УШ. Знайдіть відповідність між “благородними істинами” буддизму та їх змістом:

IX. Знайдіть відповідність між основними напрямами специфічних культур буддизму та їх змістом:

A. Культура мовлення. 1. Правильні погляди.

Б. Культура медитації. 2. Правильне усвідомлення

B. Культура мудрості. і зосередження.

3. Правильні думки, слова, дії.

X. Визначте, яке вчення є специфічною ознакою буддизму: 1) про “просвітлення” Будди; 2) про спасіння від страждань; 3) про карму як закон помсти.

XI. Твердження “Поняття карми у буддизмі наповнене політичним змістом”: 1) правильне; 2) неправильне.

ХП. Твердження “Поняття карми у буддизмі наповнене психологічним змістом”: 1) правильне; 2) неправильне.

ХШ. Твердження “Поняття карми у буддизмі наповнене моральним змістом”: 1) правильне; 2) неправильне.

XIV. Твердження “Поняття карми у буддизмі наповнене освітнім змістом”: 1) правильне; 2) неправильне.

XV. Твердження “Поняття карми у буддизмі наповнене юридичним змістом”: 1) правильне; 2) неправильне.

XVI. Визначте напрями буддизму, що сформувались на початку І ст. н. е.: 1) хінаяна; 2) ламаїзм; 3) махаяна.

ХУП. Визначте відповідність між напрямами буддизму та їх основним змістом:

A. Хінаяна 1. Проголошує можливість

Б. Махаяна. порятунку будь-якій 2. Проголошує можливість порятунку ченцям.

B. Ламаїзм. людині за певних умов. 3. Проголошує особливу роль у спасінні ламам.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)