Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Навчальний тренінг

Навчальний тренінг


Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть у хронологічній послідовності державні програмні документи, що регламентують релігійну діяльність.

2. На вашу думку, що означає свобода совісті сьогодні?

3. Чи справедливо стверджувати, що розпочався процес формування 16-ї світової православної автокефалії — Української? Доведіть свою думку.

4. Які події, спричинили утворення двох нових православних церков в Україні? Що це за церкви?

5. Чи є сьогодні криза православ’я? Доведіть свою думку.

6. На яких засадах відбувався процес запровадження католицизму на українських землях? Наведіть приклади.

7. Чим пояснюються суперечливі відносини між православною і греко-католицькою церквами в Україні?

8. На вашу думку, чи всі релігійні об’єднання національних меншин в Україні мають однакові права? Обґрунтуйте свою думку.

9. Чи правильно стверджувати, що сучасне суспільство перебуває на етапі релігійної кризи? Доведіть свою думку.

Тести

І. Визначте кількість конфесій в Україні на 1 вересня 2000 р.:

а) 50; б) 70; в) 90.

П. Визначте кількість громад греко-католицької церкви серед загальної їх кількості релігійних громад України (у відсотках): а) 26; б) 18; в) 32.

ПІ. Визначте особливості відносин між церквами сучасного українського православ’я: 1) взаєморозуміння; 2) жорстке протистояння; 3) нейтральні відносини.

IV. Визначте роль греко-католицької церкви в історичному минулому України: 1) засіб возз’єднання Польщі, Угорщини,

України; 2) засіб соціального, національного і державного поневолення народу України; 3) засіб возз’єднання Західної України з радянською Україною.

V. Визначте характер діяльності уніатського духовенства під час окупації України німецько-фашистськими загарбниками: 1) боротьба з окупантами; 2) співпраця з окупантами; 3) дотримання нейтралітету у відносинах з окупантами.

VI. Визначте характер відносин між православною і греко-католицькою церквами в Україні: 1) дружні; 2) ворожі; 3) нейтральні; 4) суперечливі.

VII. Виключіть зайве у переліку назв умовних релігійно-територіальних регіонів: 1) Південний; 2) Південно-східний; 3) Причорноморський;Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)