Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Додаток 3. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ Додаток 3. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ

Додаток 3. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ Додаток 3. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ


Додаток 3.1

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

(Генеральна Асамблея ООН, 10 грудня 1948року)

(Витяг)

Стаття 18

Кожна людина мав право на свободу думки, совісті й релігії. Це право означає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні й виконанні релігійних ритуальних обрядів.

Стаття 29

Під час здійснення своїх прав і свобод кожна людина має зазнавати лише таких обмежень, що встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку й загального добробуту в демократичному суспільстві.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)