Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Додаток 3.2 КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Додаток 3.2 КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ


ГКЮНЕСКО, 14 грудня 1960 року)

(Витяг)

Стаття 1

1. У цій Конвенції термін “дискримінація” охоплює будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи переваги за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, економічного стану чи народження, що має метою або наслідком знищення чи порушення рівності ставлення в галузі освіти <…>

Стаття 2

Не розглядаються як дискримінація під кутом зору статті 1 цієї Конвенції, якщо вони допускаються в окремих державах, такі положення:

2) створення чи збереження різних систем освіти або навчальних закладів за мотивами релігійного чи мовного характеру, які дають освіту, що відповідає виборові батьків або законних опікунів учнів, у тих випадках, коли включення в ці системи або вступ до цих закладів є добровільним і якщо освіта, що надається ними, відповідає нормам, визначеним чи затвердженим компетентними органами освіти, зокрема щодо освіти того ж самого ступеня.

Стаття 5

2) Батьки і, у відповідних випадках, законні опікуни повинні мати можливість, по-перше, в межах, визначених законодавством кожної держави, вільно посилати своїх дітей не в державні, а В інші навчальні заклади, що відповідають мінімальним вимогам, установленим або затвердженим компетентними органами освіти, і, по-друге, забезпечувати релігійне та моральне виховання дітей відповідно до їхніх власних переконань; нікому, окремо і жодній групі осіб, взятих у цілому, не слід нав’язувати релігійного виховання, що несумісне з їхніми переконаннями.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)