Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Додаток 3.7 РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Додаток 3.7 РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН


(Страсбург, 1 лютого 1995року)

(Витяг)

Розділ II

Стаття 5

1. Сторони зобов’язуються створити необхідні умови для того, щоб особи, які належать до національних меншин, мали можливість зберігати й розвивати свою культуру, зберігати основні елементи своєї самобутності, зокрема релігію, мову, традиції та культурну спадщину.

Стаття 6

1. Сторони заохочують атмосферу терпимості та міжкультур-ного діалогу і вживають ефективних заходів для поглиблення взаємної поваги, взаєморозуміння та співробітництва між усіма особами, які проживають на території, незалежно від їхньої етнічної, культурної, мовної або релігійної самобутності, зокрема, в галузі освіти, культури та засобів масової інформації.

2. Сторони зобов’язуються вживати належних заходів для захисту осіб, які можуть стати об’єктами погроз або актів дискримінації, ворожого ставлення чи насильства на підставі їхньої етнічної, культурної мовної чи релігійної самобутності.

Стаття 7

Сторони забезпечують поважання прав кожної особи, яка належить до національної меншини, на свободу мирних зборів, свободу асоціації, свободу виявлення поглядів і свободу думки, совісті та релігії.

Стаття 8

Сторони зобов’язуються визнати за кожною особою, яка належить до національної меншини, право сповідувати свою релігію або переконання і створювати релігійні установи, організації, асоціації.

Стаття 12

1. Сторони, у разі необхідності, вживають заходів у сфері освіти і наукових досліджень з метою сприяння вивченню культури, історії, мови та релігії своїх національних меншин та більшості населення.

Стаття 17

1. Сторони зобов’язуються не перешкоджати здійсненню прав осіб, які належать до національних меншин, встановлювати й підтримувати вільні та мирні транскордонні контакти з особами, які на законних підставах перебувають в інших державах, зокрема, з тими особами, з якими їх об’єднують спільні етнічні, культурні, мовні або релігійні ознаки чи спільна культурна спадщина.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)