Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Додаток 3.10 ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Додаток 3.10 ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ


(КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ)

(Витяг)

Стаття 4

2. Жодна людина не може бути приневолена до примусової чи обов’язкової праці.

3. Для цієї статті термін “примусова чи обов’язкова праця” не охоплює:

б) будь-якої служби військового характеру чи, в разі відмови від неї з релігійних чи політичних мотивів у країнах, де така відмова визнається, служби, визначеної замість обов’язкової військової служби.

Стаття 9

1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії; це право передбачає свободу змінювати релігію або свої переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдно або приватно, в богослужінні, навчанні, виконанні релігійних і ритуальних обрядів.

2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громадського порядку, здоров’я та моралі або захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 10

1. Кожна людина має право на свободу виявлення поглядів. Це право передбачає свободу дотримуватись власних поглядів, одержувати й поширювати інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів.

Стаття 14

Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин.

Рим, 4 листопада 1950рокуПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)