Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Додаток 3.11 МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ УСІХ ТРУДЯЩИХ-МІГРАНТІВІ ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

Додаток 3.11 МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ УСІХ ТРУДЯЩИХ-МІГРАНТІВІ ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ


(Проголошена Резолюцією 45/158 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1990року )

(Витяг)

Стаття 12

1. Трудящі-мігранти і члени їхніх сімей мають право на свободу думки, совісті й релігії. Це право передбачає свободу мати чи приймати релігійне переконання за своїм вибором і свободу сповідувати свою релігію чи переконання як одноособово, так і спільно з іншими, публічним чи приватним порядком, у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів та вчень.

2. Трудящі-мігранти і члени їхніх сімей не повинні піддаватися примусові, що принижує їхню свободу мати чи приймати релігію або переконання за своїм вибором.

3. Свобода сповідувати релігію чи переконання підлягає лише тим обмеженням, що встановлені законом і необхідні для охорони громадської безпеки, порядку, здоров’я, моралі та основних прав і свобод інших осіб.

4. Держави — учасниці цієї Конвенції зобов’язуються поважати свободу батьків і, у відповідних випадках, законних опікунів, принаймні один з яких є трудящий-мігрант, забезпечувати релігійне та моральне виховання своїх дітей згідно з власними переконаннями.

Стаття 13

1. Трудящі-мігранти і члени їхніх сімей мають право безперешкодно дотримуватися своїх думок.

2. Трудящі-мігранти і члени їхніх сімей мають право на вільне висловлювання своїх думок.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)