Головна Головна -> Підручники -> Підручник Релігієзнавство (Сидоренко О.П.) скачати онлайн-> Додаток 3.12 ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ВІДЕНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ – УЧАСНИЦЬ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ

Додаток 3.12 ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ВІДЕНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВ – УЧАСНИЦЬ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ


(Відень, 15 січня 1989 року) (Витяг)

ПИТАННЯ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО БЕЗПЕКИ В ЄВРОПИ

Принципи

Держави-учасниці підтверджують, що будуть поважати права людини та основні свободи, включно зі свободою думки, совісті, релігії та переконань для всіх, без розрізнення раси, статі, мови та релігії.

16. З метою забезпечити свободу сповідувати релігію чи віру, держави-учасниці будуть, серед іншого:

16.1. Вживати ефективних заходів щодо запобігання та ліквідації дискримінації осіб чи об’єднань на підставі релігії або переконань стосовно до визнання, здійснення, користування правами людини та основними свободами в усіх сферах суспільного, політичного, економічного, соціального і культурного життя і забезпечення справжньої рівності між віруючими та невіруючими.

16.2. Сприяти прояву взаємної терпимості й поваги між віруючими різних об’єднань, а також між віруючими і невіруючими.

16.3. Надавати за їхніми проханнями об’єднанням віруючих, сповідуючим чи ладним сповідувати свою віру в конституційних рамках своїх держав, визнання статусу, передбаченого для них у відповідних країнах.

16.4. Поважати право цих релігійних об’єднань:

• засновувати і утримувати вільно доступні місця богослужінь та зібрань;

• обирати, призначати і змінювати свій персонал згідно з власними відповідними вимогами та стандартами, а також будь-яки-

ми вільно досягнутими домовленостями між ними та їхньою державою;

• звертатися по допомогу і отримувати добровільні фінансові та інші пожертви;

16.5. Вступати в консультації з релігійними громадами, закладами та організаціями з метою досягнення найкращого розуміння потреб релігійних свобод.

16.6. Поважати право кожного давати й отримувати релігійну освіту мовою за власним вибором чи індивідуально, або спільно з іншими.

16.7. У цьому контексті поважати серед іншого свободу батьків забезпечувати релігійне й моральне виховання їхніх дітей згідно з їхніми переконаннями.

16.8. Дозволяти підготовку персоналу у відповідних закладах.

16.9. Поважати право віруючих осіб і релігійних об’єднань придбавати й використовувати священні книги, релігійні видання мовою за їхнім вибором та інші предмети й матеріали, що належать до сповідання релігії або віри, та володіти ними.

16.10. Дозволяти релігійним громадам, закладам і організаціям виробляти, імпортувати й поширювати релігійні видання й матеріали.

16.11. Доброзичливо розглядати зацікавленість релігійних об’єднань в участі у суспільному діалозі, в тому числі, через засоби масової інформації.

17. Держави-учасниці визнають, що здійснення вищеназваних прав, які відносяться до свободи релігії чи переконань, може підлягати лише таким обмеженням, що встановлені законами, сумісними з їхніми зобов’язаннями щодо міжнародного права та їхніми міжнародними обов’язками. Вони забезпечуватимуть у своїх законах та адміністративних правилах і під час їх використання повну та ефективну реалізацію свободи думки, совісті, релігії чи переконань.

18. Держави-учасниці захищатимуть і створюватимуть умови для заохочення етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території. Вони поважатимуть вільну реалізацію прав особами, які належать до таких меншин, і забезпечуватимуть їхню повну рівність з іншими.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Релігієзнавство (Сидоренко О.П.)