Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Доходи банків, їх склад і структура, джерела формування

Доходи банків, їх склад і структура, джерела формування


Доходи – це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу, або зростання активів або зменшення зобов’язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є внесками акціонерів. Усі доходи діляться на:
– банківські;
– небанківські операційні;
– непередбачені.
До банківських доходів належать ті, які безпосередньо пов’язані з банківською діяльністю, визначеною Законом України “Про банки і банківську діяльність”.
Небанківські доходи можуть включати інші доходи, які не відносяться до основної діяльності банку, але забезпечують здійснення банківської діяльності.
Банківські доходи поділяються на:
– процентні;
– комісійні;
– торгівельні;
– інші банківські операційні доходи.
До процентних відносяться доходи, які обчислюються пропорційно до часу і суми та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик.
До них належать:
– доходи за кредитами і депозитами та за іншими процентними фінансовими інструментами, в тому числі за цінними паперами з фіксованим прибутком, що так чи інакше підраховані;
– доходи у вигляді амортизації дисконту за цінними паперами;
– комісійні, подібні за природою до процентів. Наприклад, доходи від розміщення коштів у вигляді позики або за зобов’язання її надати, що визначаються пропорційно до часу і суми вимоги, встановлені пропорційно до суми вимоги.
Проценти та прирівняні до них комісійні складають основну частину банківських доходів. Проценти за користування кредитами мають найбільшу питому вагу у доходах банку. Після доходів за кредитами наступними за значенням виступають надходження за інвестиційними цінними паперами, процентний дохід за міжбанківськими позиками (без забезпечення та під забезпечення державних цінних паперів).
Доходи банку:
1. Процентні доходи:
– за коштами, розміщеними в НБУ;
– за коштами, розміщеними в інших банках;
– за кредитами суб’єктам господарської діяльності;
– за кредитами органам загального державного управління;
– за кредитами фізичним особам;
– за цінними паперами;
– за операціями з філіями та іншими установами банку;
– інші процентні доходи.
2. Комісійні доходи:
– за операціями з банками;
– за операціями з клієнтами;
– за операціями з філіями та іншими установами банку.
3. Результат від торгівельних операцій.
4. Інші банківські операційні доходи.
– дивідендний дохід;
– за операціями з філіями та іншими установами банку;
– інші банківські операційні доходи.
5. Інші небанківські операційні доходи:
– за операціями з філіями та іншими установами банку;
– інші небанківські операційні доходи.
6. Зменшення резервів за заборгованістю.
7. Непередбачені доходи.
Дохід від операцій із цінними паперами може складатися з дисконту та купона, але до процентного доходу за борговими цінними паперами включаються тільки проценти, які були нараховані за такими цінними паперами після їх придбання.
Процентні доходи доцільно класифікувати за такими критеріями:
– строковість;
– резидент/нерезидент;
– фінансовий інструмент (депозити, кредити або цінні папери).
До процентного також входить дохід за строковими депозитами, що розміщені в інших банках. Значення складових процентного доходу може змінюватися щорічно залежно від змін процентних ставок і попиту на кредити, але дохід за кредитами практично завжди залишається важливим для кожного банку. Проценти та прирівняні до них комісії повинні обліковуватися регулярно не рідше одного разу на місяць, як правило, в останній його день, незалежно від періодичності розрахунків, яка вказана в угоді з контрагентом.
Комісійні – це доходи за усіма послугами, наданими контрагентам, окрім комісійних, що подібні за природою до процентів.
До категорії комісійних належать:
– комісійні за гарантії розміщення позик від імені інших кредиторів та за операціями з цінними паперами;
– комісійні доходи від операцій за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування кредитних рахунків, за зберігання цінностей та здійснення операцій із цінними паперами;
– комісійні за проведення операцій з іноземною валютою та за продаж або купівлю монет і коштовних металів для третіх сторін;
– інші комісійні доходи за операціями, що визначаються Законом України “Про банки і банківську діяльність”.
Торгівельні прибутки – це чисті прибутки від операцій купівлі-продажу різних фінансових інструментів. До них належать:
– чисті прибутки від діяльності на валютному ринку і ринку банківських металів;
– чисті прибутки від операцій із цінними паперами на продаж;
– чисті прибутки від торгівлі іншими фінансовими інструментами.
До інших банківських операційних доходів відносяться ті, що не включені у перелічені вище групи. До них належать доходи від цінних паперів із непередбаченим доходом: дивіденди від акцій, що зберігаються як об’єкт торгівлі, та капіталовкладень.
Останнім часом банкіри поставили мету зробити непроцентні надходження основним джерелом майбутніх банківських доходів. Це дасть можливість поліпшити підсумкові характеристики роботи комерційних банків, диверсифікувати джерела доходів і надійніше захистити банки від коливання процентних ставок.
Небанківськими операційними доходами вважаються доходи, які не стосуються основної діяльності банку, але забезпечують її здійснення (доходи від продажу основних засобів – від орендних операцій), доходи від продажу окремих небанківських послуг (аудиторські послуги, програмне забезпечення, консультації не фінансового характеру тощо) та інших операцій.
Непередбаченими вважаються доходи, які за змістом відповідають таким ознакам:
– виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер – прибуток буде визначений тільки за фактом подій;
– не повторюються по суті (наприклад, виникли через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).
Непередбачені доходи не можуть бути прийняті до уваги для фінансової оцінки банку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)