Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна робота (Тюптя Л.Т.) скачати онлайн-> Зміст діяльності соціальних працівників із формування здорового способу життя

Зміст діяльності соціальних працівників із формування здорового способу життя


В аспекті досягнення мети щодо створення сприятливого соціального оточення важливими є проекти, орієнтовані на інформаційне забезпечення діяльності молоді за принципом “рівні — рівним”. Основний принцип цих програм полягає в тому, що молодь з великою довірою ставиться до тієї інформації, яку одержує від своїх ровесників, а ще більше — до інформації, створеної молодими. Саме на це були спрямовані підпро-екти створення молодіжних інформаційних, ресурсних центрів, семінари інформаційних волонтерів, розробка інтерактивного модуля для молодіжних інформаційних центрів. У рамках реалізації цих програм були напрацьовані інформаційні матеріали з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, в розробці їх взяла участь значна кількість представників молоді, які вивчили, усвідомили і змогли донести до ровесників необхідність ведення здорового способу життя. Важливо, що ресурсні центри при соціальних службах і НДО стали місцем, де потрібну інформацію стосовно здорового способу життя, прав дитини можуть надати не тільки дітям та молоді, але й батькам, вчителям, спеціалістам, які працюють з молоддю. Сюди можуть звернутися за допомогою і кризові категорії людей, що мають проблеми. Популярність таких центрів досить значна у молодіжному середовищі.

1. Наявність освіти про здоровий спосіб життя.

· Чинник нестачі фахівців чи їхньої недостатньої кваліфікації.

· Чинник тематики освіти.

2. Поінформованість про здоров’я та ЇЇ зміст.

· Чинник впливовості інформації.

· Чинник особливостей засобів масової інформації.

3. Розвиток свідомості й активності осіб та громад, громадських організацій.

· Чинник суспільної байдужості.

· Чинник ціннісної орієнтації.

· Чинник психічних особливостей.

4. Розвиток і досягнення змін в організаційному забезпеченні діяльності щодо проблем здоров’я.

· Чинник бажаного ідеалу.

· Чинник можливих реалій.

5. Чинники формування суспільної політики здоров’я:

· Відстоювання прав на здоровий спосіб життя окремих осіб, соціальних груп, громад.

· Міжгалузева співпраця.

· Посередництво.

· Партнерство (взаємна вигода).

· Самодопомога і взаємодопомога.

· Комплекс заходів: освітніх, виховних, соціальних.

Кожен проект відповідає певній послідовності, яка, за всієї своєї розмаїтості, має загальні ознаки: визначення теми і мети проекту, обґрунтування актуальності, визначення етапів, ресурсів, термінів реалізації, перелік основних напрямків діяльності, система організації контролю, менеджмент проекту, механізми реалізації, система заходів, оцінювання ефективності та ін.

Таким чином, соціальне проектування є специфічною діяльністю, що пов’язана з науковим визначенням варіантів планового розвитку соціальних процесів та явищ і з цілеспрямованою зміною конкретних соціальних інститутів.

Основна література

Інновації у соціальних службах.: Навч.-метод, посіб. — К.: Пульсари. — 167 с.

Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): Навч. посіб. — К.: ВМУРОЛ “Україна-, 2004. — С. 258-263.

Додаткова література

Зверева И^Ц. Проект “Социальное образование в Украине”: перспективы развития социальной работы / социальной педагогики//Практична психологія та соціальна робота. — 2002.— №5(42). — С. 20—23.

Комплексна програма соціальної підтримки та розвитку молоді “Молодь — майбутнє Києва” на 1999—2000 роки. — К., 1999.

Оцінка ефективності програми “Здоров’я та розвиток молоді”. 1997—2001. — К., 2001. — 95 с.

Періодична національна доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини. — К., 1998. — С. 190—206.

Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / За заг. ред. І. Зверєвої, Г. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2001. — 53 с.

Соціальна робота: Короткий енцикл. слов. — К.: ДЦССМ, 2002. — С. 364—365.

Тюптя Л.Т. Проектування в соціальній роботі // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. — Вип.: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — Т. 47. — К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. — С. 84—87.

Теми для дискусії

1. Сутність нововведень в соціальній роботі, їх відповідність соціокультурному фону суспільства, особливостям його історичного етапу. Класифікація нововведень.

2. Методи пошуку та генерування ідей в соціальній роботі.

3. Зміст соціального проектування, життєвий цикл проекту і типи проектів.

4. Технології розробки і реалізації соціальних проектів із соціальної роботи.

5. Приклади проектної діяльності в роботі соціальних служб різного відомчого підпорядкування.

6. Напрямки реалізації програми ЮНІСЕФ “Здоров’я та розвиток молоді”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціальна робота (Тюптя Л.Т.)