Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна робота (Тюптя Л.Т.) скачати онлайн-> Дослідження соціального становища сім’ї

Дослідження соціального становища сім’ї


Соціальна робота з сім’єю спирається на її дослідження як малої соціальної групи. На макрорівні при розгляді сім’ї як соціального інституту вивчаються: суспільна свідомість у сфері шлюбно-сімейних стосунків, узагальнені характеристики сімейної поведінки окремих груп населення за різноманітних економічних та культурних умов, вплив суспільних потреб на характер відносин та спосіб життя сім’ї, причини та наслідки недостатньо високої ефективності функціонування інституту сім’ї за тих чи інших умов; соціальний механізм зміни сімейних норм і цінностей; ефективність реалізації інститутом сім’ї своїх основних функцій у різних політичних, соціально-економічних і культурних умовах; співвідношення зразкових сімейних норм і цінностей та реальної поведінки сім’ї і т. д.

На мезорівні вивчаються умови формування, структури та етапи розвитку сучасної сім’ї, розподіл обов’язків у сім’ї, причини та мотиви розлучень тощо. При вивченні структури сім’ї використовуються не лише кількісні показники, такі як склад сім’ї, кількість її поколінь, а й якісні характеристики: міра згуртованості, характер сімейної взаємодії, розподіл соціальних ролей та верховенства в сім’ї, структура сімейного спілкування та ін. На цьому рівні соціальної роботи досліджуються різні функції сім’ї, спроможність подружжя реалізовувати їх у процесі спільного життя: виховна, господарчо-побутова, духовного спілкування, репродуктивна, матеріального забезпечення, ігрова, організаційна та ін. Важливим для розуміння соціально-психологічних проблем подружжя є вивчення впливу соціального оточення на функціонування сім’ї. Соціономія досліджує такі соціальні проблеми сучасної сім’ї: зниження рівня шлюбності; зростання розлучень і кількості подружніх пар, які мешкають окремо; поширення явища позашлюбного життя; підвищення рівня позашлюбної народжуваності; зростання кількості неповних сімей (з одним із батьків, як правило, — матір’ю); перевантаження однодітної сім’ї; перевантаження працюючих жінок домашніми обов’язками; зростання кількості малозабезпечених сімей; сімейні норми; структура родинних зв’язків; соціально-психологічні наслідки розлучень як для подружжя, що розлучається, так і для їхнього найближчого оточення; взаємовідносини родичів у сім’ї тощо.

На мікрорівні соціальної роботи досліджуються соціальні і соціально-психологічні проблеми подружжя, проводиться діагностична робота як важливий етап надання соціальної допомоги і підтримки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціальна робота (Тюптя Л.Т.)