Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Витрати банків, їх склад і структура

Витрати банків, їх склад і структура


Витрати – це зменшення економічної вигоди у звітний період у формі відпливу або використання активів, виникнення заборгованості, що веде до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами. Якщо доходи збільшують суму капіталу, то витрати її зменшують. Усі витрати поділяються на:
– банківські витрати;
– небанківські операційні витрати;
– непередбачені витрати.
До банківських належать витрати, які безпосередньо пов’язані з банківською діяльністю, визначеною Законом України “Про банки і банківську діяльність”.
Небанківські витрати можуть включати інші витрати, які не відносяться до основної діяльності банку.
Банківські витрати поділяються на:
– процентні;
– комісійні;
– торгівельні;
– інші банківські операційні витрати.
До процентних відносяться витрати, які обчислюються пропорційно в часі, впливають на фінансовий результат діяльності банку. До них належать:
– витрати за кредитами і депозитами та за іншими процентними фінансовими інструментами, в тому числі за цінними паперами з фіксованим прибутком, що так чи інакше підраховані;
– витрати у вигляді амортизації премії за цінними паперами;
– комісійні, подібні за природою до процентів. Наприклад, витрати за розміщення коштів у вигляді позики або за зобов’язання її надати, що визначаються пропорційно до часу і суми зобов’язання.
Основною складовою видатків банків є процентні виплати за депозитами. Найбільші витрати пов’язані з купівлею строкових депозитів. За вкладами до запитання, як правило, встановлюється невелика плата.
До комісійних відносяться витрати за всіма послугами, отриманими від третіх сторін. До категорії комісійних належать:
– витрати від операцій за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування депозитних рахунків, за зберігання цінностей та здійснення операцій з цінними паперами;
– витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів;
– інші комісійні витрати за операціями, що визначаються Законом України “Про банки і банківську діяльність”.
Торгівельні збитки – це чисті збитки від операцій купівлі-продажу різних фінансових інструментів. До них належать:
– чисті збитки від діяльності на валютному ринку і ринку банківських металів;
– чисті збитки від операцій із цінними паперами на продаж;
– чисті збитки від торгівлі іншими фінансовими інструментами.
До інших банківських операційних витрат відносяться ті, що не включені у перелічені вище групи.
Небанківські операційні витрати діляться на:
– адміністративні;
– інші небанківські операційні витрати.
Адміністративні витрати пов’язані із забезпеченням діяльності банківської установи. До них належать:
– витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії);
– сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток;
– витрати на утримання й експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів;
– інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, що використовуються банком у процесі комерційної діяльності, винагорода посередникам, охорона тощо).
Інші небанківські операційні витрати виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою діяльності банку. До них належать:
– витрати від продажу основних засобів, нематеріальних активів і фінансових інвестицій (вкладів у цінні папери на інвестиції, в асоційовані і дочірні компанії);
– витрати від орендних операцій;
– створення резервів;
– витрати від інших операцій.
Витрати визнаються непередбаченими, якщо вони за змістом відповідають таким ознакам:
– виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер – збиток буде визначений тільки за фактом подій;
– не повторюються по суті (наприклад, виникли через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).
Непередбачені витрати не можуть бути прийняті до уваги для фінансової оцінки банку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)