Реферати.


1. Біосфера як предмет екології.

2. Обгрунтування концепції біосфери в науковій творчості В.І.Вернадського.

3. Складність феномену біосфери і визначення її сутності.

4. Різноманітність визначень сутності біосфери в сучасній екології.

5. Філософсько-методологічні засади сучасного пізнання біосфери.

6. Біосфера як глобальна екосистема.

7. Місце людини в біосфері.

8. Коеволюція людини і біосфери.

9. В.І.Вернадський про перетворення біосфери в ноосферу.

10. Ноосфера як результат розумного ставлення людини до природи.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко)